Galeria AT

 
NATALIA WIŚNIEWSKA
 
Despite Fading Away
 
Otwarcie wystawy 14.11.2016 g. 18.00
Wystawa czynna do 25.11.2016 w g. 15-18
 
(w piątek galeria otwarta od g. 16.00, w soboty i niedziele galeria nieczynna)
 
Natalia Wiśniewska (ur. 1985 w Lublinie); studiowała na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie w roku 2010 uzyskała dyplom z grafiki warsztatowej. Współzałożycielka i kuratorka galerii Miłość w Toruniu. Doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Sztuki Piękne. Przewodnicząca Rady Fundacji YouHaveIt. Autorka instalacji, obiektów, działań site-specific. W swej twórczości podejmuje się badania relacji i wzajemnego uwikłania jednostki w procesy społeczno-kulturowe. Działa kontekstualnie łącząc prostotę formy z miejscem oraz semantyką języka. Interesuje ją to co na styku pojęć i znaczeń. Mieszka i pracuje w Toruniu.
 
Natalia Wiśniewska (b. 1985 in Lublin); studied at the University of Arts in Poznan, where in 2010 obtained a degree in graphic arts. Co-founder and curator of the MIŁOŚĆ (en: LOVE) gallery in Torun. PhD student Nicolas Copernicus University in Torun, majoring in Visual Arts. Chairman of the YouHaveIt Foundation. The author of installations, objects and site-specific activities. In her work Natalia takes up research on relationships and mutual entanglement of the individual in the socio-cultural processes. Works contextually combining the simplicity of form with the place and the semantics of the language. She is interested in interface between concepts and meanings. Lives and works in Torun.
 
Więcej / More: www.nataliawisniewska.com
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
katalog wystawy "Przyczyny i skutki"
format:21x26 cm, 112 str.
naklad 250
 
do nabycia w Galerii Miejskiej Arsenał