Galeria AT

Tomasz Drewicz
Ciepłem / With Warmth
 
Otwarcie wystawy: 15.10.2018 o godz. 18.00
Wystawa czynna do 26.10. 2018 w g. 15-18
 
 
Tomasz Drewicz (ur. 1982); artysta, kurator, krytyk i animator kultury. W latach 2001 - 2005 studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej, a w latach 2004 - 2009 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch specjalnościach: Promocja i Krytyka Sztuki oraz Pedagogika Sztuki. Dyplom w drugim zakresie z Rzeźby w pracowni prof. Marcina Berdyszaka. Od roku 2009 pracuje na macierzystej uczelni (UAP) - obecnie na stanowisku adiunkta w VI Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i zagranicą. Publikuje teksty w magazynach polskich i zagranicznych. Mieszka i pracuje w Poznaniu.
 
Tomasz Drewicz (b. 1982); artist, curator, critic and animator of culture. In the years 2001 - 2005 he studied at the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering at the Poznan University of Technology and in years 2004 - 2009 at the Academy of Fine Arts in Poznań. He graduated from the Faculty of Artistic Education in two specialties: Promotion and Art Criticism and Art Pedagogy. Diploma in the second area of Sculpture in studio of prof. Marcin Berdyszak. Since 2009, he has been working at his home university (UAP) - currently as an assistant professor at the 6th Sculpture and Spatial Workshop. He participated in dozens of exhibitions at Poland and abroad. Publishes texts in Polish and foreign magazines. He lives and works in Poznań.
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
katalog wystawy "Przyczyny i skutki"
format:21x26 cm, 112 str.
naklad 250
 
do nabycia w Galerii Miejskiej Arsenał