Galeria AT

JOANNA ADAMCZEWSKA
 
Na początku był dźwięk...
In the beginning was sound...
 
17 - 28.06.2024
 

Wystawa, o przewrotnym tytule „Na początku był dźwięk…”, parafrazującym zapis w Biblii, mówiący o początkowym znaczeniu słowa, dotyczyła przede wszystkim problemów związanych z różnymi rodzajami tekstu, z wykorzystaniem wszystkich 35 liter polskiego alfabetu oraz interpunkcyjnych znaków, występujących tu zarówno w formie wizualnej, jak i w sferze dźwiękowej. Kilka obiektów składających się na całość wystawy była prezentowana na zasadzie działania performatywnego. W ekspozycji tej istotnym aspektem był również wieloaspektowa, pogłębiona multisensoryczność, dająca uczestnikom w działaniu interakcyjnym możliwość nowego i różnorodnego doświadczenia percepcyjnego.

The exhibition, with the perverse title "In the beginning was sound...", paraphrasing the entry in the Bible about the initial meaning of the word, concerned primarily problems related to various types of text, using all 35 letters of the Polish alphabet and punctuation signs, appearing both in the form of visually and in the audio sphere. Several objects making up the entire exhibition were presented as a performative activity. An important aspect of this exhibition was also the multi-aspect, in-depth multi-sensory experience, giving participants the possibility of new and diverse perceptual experience in interactive activities.