Galeria AT

JOANNA KRZYSZTOŃ
GRZEGORZ ROGALA
 
Obraz ukryty / Hidden image
 
Otwarcie wystawy 01.04.2019 godz. 18.00
Wystawa czynna do 12.04.2019 w godz. 15-18
w sobotę i niedzielę galeria zamknięta
 

Joanna Krzysztoń, studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem w 1978r. w pracowni Prof. J. Tarasina). W latach 1978 - 1981 była członkiem eksperymentalnego teatru „Akademia Ruchu”. Współprowadziła galerię 2b+R w Warszawie. Od ukończenia studiów głównym nurtem jej twórczości pozostaje malarstwo. W ostatnim okresie, dzięki współpracy artystycznej z mężem Grzegorzem Rogalą, tworzy również instalacje łączące malarstwo z efektami komputerowymi. Od 2011 prowadzi zajęcia z malarstwa w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej na wydziale Grafiki. W swoim dorobku ma ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Mieszka i pracuje w Warszawie

Grzegorz Rogala (ur. 1956), w latach 1976 - 1981 studiował na wydziale operatorskim PWSF Tv i T w Łodzi. Od 1988 prowadzi „Studio Rogala”, zajmujące się produkcją i postprodukcją filmową. Zrealizował bądź brał udział w realizacji ok. 800 projektów filmowych i reklamowych. Od 8 lat zajmuje się czynnie filmem, fotografią i sztuką interaktywną. Od 2010 roku prowadzi zajęcia z technik multimedialnych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WIT). Doktorat z dziedziny intermedia na UAP w 2014 roku. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą. Mieszka i pracuje w Warszawie


Joanna Krzysztoń; a graduate of the Academy of Fine Arts, Painting Department in Warsaw (she received her diploma with honours in 1978 at Professor J. Tarasin's studio). From 1978 to 1981 she was a member of an experimental theatre “Akademia Ruchu” (“Movement Academy”). Since her graduation, painting has remained the main trend in her art. Recently, owning to collaboration with her husband Grzegorz Rogala, she has also created installations that combine painting with computer effects. For the last four years she has run painting classes at the Graphic Faculty of the Warsaw School of Information Technology. She has had over twenty solo exhibitions in Poland and abroad. She lives and works in Warsaw.

Grzegorz Rogala (b.1956); studied at the Cinematography Department at the Łódź Film School from 1976 to 1981. Since 1988 he has run “Rogala Studio” that provides film production and post-production services. He produced or co-produced about 800 film and advertisement projects. For the last ten years he has been actively involved in artistic film production, photography and interactive art. He has been a lecturer at the Graphic Faculty at the Warsaw School of Information Technology. He has a PhD from the Intermedia Faculty of the University of Arts in Poznań. He has had over 40 solo and group exhibitions in Poland and abroad. He lives and works in Warsaw.

Więcej / More: http://studiorogala.blogspot.com/

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
katalog wystawy "Przyczyny i skutki"
format:21x26 cm, 112 str.
naklad 250
 
do nabycia w Galerii Miejskiej Arsenał