Galeria AT

KSIĄŻKA I CO DALEJ. 25 LAT
 
Biblioteka Raczyńskich
Galeria Atanazego
Al. Marcinkowskiego 23/24, Poznań
Website
 
10.12.2015 - 30.01.2016
 
Joanna Adamczewska, Katarzyna Bazarnik, Jaap Blonk (Holandia), Katarzyna Bogusz, Roman Bromboszcz, Henri Chopin (Francja), Małgorzata Dawidek Gryglicka, Stanisław Drożdż, Zenon Fajfer, Antic Ham (Korea), Bernard Heidsieck (Francja), Kurt Johannessen (Norwegia), Aleksandra Jurek, Jarosław Kozłowski, Ewa Kulesza, Francis van Maele (Belgia), Tomasz Misiak, Ann Noël (Anglia), Radosław Nowakowski, Leszek Onak, Łukasz Podgórni, Aleksandra Polerowicz, Paweł Polus, Zbigniew Sałaj, Cezary Staniszewski, Robert Szczerbowski, Andrzej Szewczyk, Emmett Williams (USA), Tomasz Wilmański, Rainer Verlag (Niemcy)
 
Głównym założeniem międzynarodowej wystawy organizowanej z okazji 25 lat cyklu KSIĄŻKA I CO DALEJ jest zaprezentowanie twórczości artystów zajmujących się książką artystyczną, poezją wizualną, poezją dźwiękową czy poezją cybernetyczną. W 1990 roku Galeria AT zorganizowała pierwszą wystawę z tego cyklu w Bibliotece Raczyńskich i do dzisiaj odbyło się w tej serii 15 prezentacji artystów z Polski i zagranicy. W wystawie wezmą udział artyści reprezentujący szerokie i otwarte pole twórczego traktowania książki, słowa – w warstwie wizualnego obrazowania jak i dźwiękowej interpretacji. Na wystawie będą eksponowane zarówno prace historyczne, artystów już nie żyjących, prekursorów poezji konkretnej, dźwiękowej i książki (Drożdż, Williams, Heidsieck, Chopin, Szewczyk, Staniszewski), jak i prace najciekawszych artystów młodej generacji (Bromboszcz, Kulesza, Polus, Bogusz, Polerowicz, Jurek), którzy w swojej twórczości nawiązują do spuścizny sztuki książki i ją niebanalnie rozwijają. Wystawa będzie miała charakter multimedialny i zaprezentuje prace zarówno w „tradycyjnej formie” (książki w gablotach, plansze), jak i utwory pokazywane będą na zasadzie projekcji wideo, a także interaktywnych realizacji komputerowych. Ekspozycja dotyczy następujących problemów tematycznych: KSIĄŻKA  ARTYSTYCZNA (UNIKATOWA), KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA (DRUKI), LIBERATURA, POEZJA  KONKRETNA  I  WIZUALNA, POEZJA  DŹWIĘKOWA, POEZJA  CYBERNETYCZNA. Większość prac prezentowanych na wystawie pochodzi z kolekcji Galerii AT.
[kurator wystawy: Tomasz Wilmański]
------
BOOK AND WHAT NEXT. 25 YEARS
 
Raczynski Library, Poznan
10.12.2015 - 30.01.2016
 

The main objective of the international exhibition organized on the occasion of the 25th year cycle BOOK AND WHAT NEXT is to present the works of artists - book artist, visual poetry, sound poetry or the poetry of cyberspace. In 1990, AT Gallery organized the first exhibition of the series in the Library Raczynski and still held in this series of 15 presentations by artists from Polish and foreign. The exhibition will be attended by artists representing a broad and open field of the creative treatment of books, words - in a layer of visual imagery and sound interpretation. At the exhibition will be exhibited both historical works, artists who are no longer alive, the precursor of concrete and sound poetry, and books (Drozdz Williams, Heidsieck, Chopin, Szewczyk, Staniszewski) and the work of the most interesting artists of the younger generation (Bromboszcz, Kulesza, Polus, Bogusz, Polerowicz, Jurek), who in his works allude to the legacy of art books and her sophistically develop. The exhibition will be a multimedia show and present work in both the "traditional form" (books in display cases), and will be shown on a video projection, as well as interactive computer implementation. The exhibition covers the following thematic issues: BOOK ARTS (UNIQUE), BOOK ARTS (PRINTS), LIBERATURE BOOKS, CONCRETE AND VISUAL POETRY, SOUND POETRY, CYBERNETIC POETRY. Most of the works in the exhibition come from the collection of the AT Gallery. [Curator: Tomasz Wilmanski AT Gallery (UAP)]
--------

Panel dyskusyjny p.t. "Książka artystyczna - autonomiczne dzieło sztuki" /
The discussion panel "Artistic book - autonomous work of art"
z udziałem / with the participation of:
prof. Jarosława Kozłowskiego, dr Moniki Polak, dr Tomasza Wilmańskiego
Biblioteka Raczyńskich, 14.01.2016