Galeria AT

 

KLASYCY

Artyści prezentowani w cyklu KSIĄŻKA I CO DALEJ (alfabetycznie):

 
Joanna Adamczewska (książki, poezja wizualna)
Jaap Blonk (Holandia) (partytury, poezja dźwiękowa -voice performance)
Roman Bromboszcz (poezja cybernetyczna, voice performance)
Małgorzata Dawidek Gryglicka (książki, poezja wizualna)
Antic Ham(Korea) (książki)
Bernard Heidsieck (Francja) (poezja dźwiękowa)
Joanna Hoffmann (książki)
Artur Klinaú (Białoruś) (poezja wizualna) 
Tomasz Konart (książki)
Jarosław Kozłowski (książki)
Waldemar Kremser (książki)
Francis van Maele(Belgia) (książki)
Tomasz Misiak (poezja cybernetyczna)
Ann Noël (Anglia) (poezja wizualna)
Radosław Nowakowski (książki liberackie)
Jürgen O.Olbrich (Niemcy) (poezja wizualna)
Sef Peeters (Holandia) (poezja wizualna)
Waldemar Petryk (ksią
Zbigniew Sałaj (obiekty książkowe)
Cezary Staniszewski (książki)
Robert Szczerbowski (
Andrzej Szewczyk (książki) 
Emmett Williams (USA) (poezja konkretna)
Tomasz Wilmański (k
Rainer Verlag (Berlin)(książki)
Redfoxpress K S I Ą Ż K A  I  C O  D A L E J 
wystawy książki artystycznej, poezji wizualnej
 
 
Idea prezentacji pod hasłem KSIĄŻKA I CO DALEJ powstała w 1990 roku. Galeria AT, jako jedna z niewielu tego typu placówek kultury w Polsce, od wielu lat propaguje i prezentuje twórczość artystów zajmujących się szeroko rozumianą książką artystyczną oraz sztukę związaną z poezją konkretną, wizualną, dźwiękową, cybernetyczną. Zjawisko tzw. książki artystycznej, jako istotny aspekt sztuki współczesnej, jest obecne na arenie międzynarodowej od kilkudziesięciu lat. Powstało pod koniec lat 60-tych jako autentyczna reakcja artystów na zinstytucjonalizowanie i komercjalizację obiegu sztuki. Powstające wówczas obiekty książkowe były rezultatem pogłębionej refleksji intelektualnej artystów, anektujących książkę jako z jednej strony, nośnik wiedzy, z drugiej jako przedmiot o określonych formach czy walorach estetycznych i duchowych. Twórczość "książkowa" związana była integralnie z refleksją konceptualną w sztuce, jak również z poezją konkretną, wizualną, dźwiękowa czy ze sztuką poczty. Z czasem powstały specjalistyczne wydawnictwa takich książek, wydające drukiem niewielkie serie książek artystycznych, powstały specjalistyczne kolekcje dzieł książkowych, zaczęto organizować wystawy tego typu książek na całym świecie. Galeria AT już od początku lat 80-tych organizowała wystawy prac książkowych i poetyckich m. in. takich artystów jak Cezary Staniszewski, Joanna Adamczewska, Jarosław Kozłowski, Waldemar Petryk, Andrzej Szewczyk, Joanna Hoffmann, Waldemar Kremser, Mariusz Olszewski, Małgorzata Dawidek Gryglicka, Roman Bromboszcz, Tomasz Wilmański, Robert Szczerbowski, Radosław Nowakowski, Zbigniew Sałaj, czy artystów z zagranicy tj. Ann Noël, Simon Streather, Udo Idelberger, Kurt Johannessen, Babsi Daum, Bente Stokke, Emmett Williams, Jürgen O. Olbrich, Bernard Heidsieck, Jaap Blonk, Michael Winkler.
 
 
Artyści prezentowani w cyklu KSIĄŻKA I CO DALEJ (alfabetycznie) / artists in cycle BOOK AND WHAT NEXT (alphabetics):
 
Joanna Adamczewska (książki, poezja wizualna)
Katarzyna Bazarnik (liberatura)
Jaap Blonk (Holandia) (poezja dźwiękowa -voice performance)
Katarzyna Bogusz (książki)
Grzegorz Borkowski (teoria)
Roman Bromboszcz (poezja cybernetyczna, voice performance)
Henri Chopin (Francja) (poezja wizualna, poezja dźwiękowa)
Małgorzata Dawidek Gryglicka (książki, poezja wizualna)
Stanisław Dróżdż (poezja konkretna)
Zenon Fajfer (liberatura)
Antic Ham (Korea) (książki)
Bernard Heidsieck (Francja) (poezja dźwiękowa)
Joanna Hoffmann (książki)
Jaromir Jedliński (teoria)
Aleksandra Jurek (książki)
Alicja Kępińska (teoria)
Evgeniia Klemba (Rosja) (książki)
Artur Klinaú (Białoruś) (poezja wizualna) 
Tomasz Konart (książki)
Jarosław Kozłowski (książki)
Waldemar Kremser (książki)
Ewa Kulesza (książki)
Francis van Maele (Belgia) (książki)
Tomasz Misiak (poezja cybernetyczna)
Ann Noël (Anglia) (poezja wizualna)
Radosław Nowakowski (książki liberackie)
Jürgen O.Olbrich (Niemcy) (poezja wizualna)
Leszek Onak (poezja cybernetyczna)
Sef Peeters (Holandia) (poezja wizualna)
Waldemar Petryk (książki)
Mariusz Pisarski (teoria)
Łukasz Podgórni (poezja cybernetyczna)
Monika Polak (teoria)
Aleksandra Polerowicz (książki)
Paweł Polus (książki)
Piotr Rypson (teoria)
Zbigniew Sałaj (obiekty książkowe)
Cezary Staniszewski (książki)
Robert Szczerbowski (książki)
Andrzej Szewczyk (książki) 
Emmett Williams (USA) (poezja konkretna)
Tomasz Wilmański (książki)
Adam Witkowski (net art)
Weronika Wronecka (książki)
Rainer Verlag (Berlin) (książki)
Redfoxpress (Irlandia) (książki)

 
Tomasz Wilmański tekst
------------------
 

B O O K  A N D  W H A T  N E X T

exhibition of art books, visual poetry

The AT Gallery, one of only a few cultural establishments of this type in Poland has for many years presented the work of artists engaged in bookarts and concrete poetry, sound poetry etc. The phenomenon of a so-called bookart as a significant aspect of contemporary art has been present on the international arena for several decades. It arose in the late '60s as an authentic reaction on the part of artists to institutionalized and commercialized art circulation. Book objects produced at the time were the effect of an in-depth intellectual reflection by artists who annexed the book as, on the one hand, a carrier of knowledge and, on the other, an object with specific forms and aesthetic and spiritual values. "Book" practice was integrally connected with conceptual reflection in art as well as with concrete visual and sound poetry and mail art. With time specialist presses of such books arose, printing small bookarts series. Specialist bookarts collections were formed and exhibitions began to be organized worldwide. Already in the early '80s the AT Gallery organized book arts and visual poetry exhibitions of such artists as Cezary Staniszewski, Joanna Adamczewska, Jarosław Kozłowski, Waldemar Petryk, Andrzej Szewczyk, Joanna Hoffmann, Waldemar Kremser, Mariusz Olszewski, Małgorzata Dawidek Gryglicka, Roman Bromboszcz, Tomasz Wilmański, Zbigniew Sałaj and from abroad Ann Noël, Simon Streather, Udo Idelberger, Kurt Johannessen, Babsi Daum, Emmett Williams, Jürgen O. Olbrich, Bernard Heidsieck, Jaap Blonk, Michael Winkler.

Tomasz Wilmanski text