Galeria AT

 
TOMASZ WILMAŃSKI
Pod dachem / Under the roof
 
MARC TOBIAS WINTERHAGEN
Ruina / Ruin
 
06 – 17.12.2021
 

Praca pt. „Pod dachem” prezentowana przez Tomasz Wilmańskiego odnosiła się, w swojej podstawowej idei, do problemu ‘bezdomności’, braku przysłowiowego „dachu nad głową”, tym samym do utraty stabilności życiowej, która jest obecnie powszechna dla wielu milionów ludzi na świecie. Inspiracją do realizacji pokazu pt. „Ruina” był dla Tobiasa Winterhagena remont rodzinnego domu; prowadzona godzinami ciężka fizyczna praca. Jak pisze autor jest to „żmudne usuwanie tapet i boazerii ze ścian, wybijanie cegieł ze ścian, wymienianie na wpół spróchniałych okien i niekończące się ilości kurzu. Bolące dłonie poobijane uderzeniami młota, sztywniejące stawy palców, płuca grzechoczące i piszczące od pyłu. Ciało i dom stają się ruiną, z której wyrasta marzenie o nowym domu”. Wystawa w Galerii AT jest próbą nawiązania szczególnego dialogu artystycznego, prowadzonego przez twórców wywodzących się z różnych generacji pokoleniowych, jak również, co istotne, wychowanych w różnych kulturach narodowych, których łączy egzystencjalne pojęcie ‘domu’, symbolicznie utożsamianego ze schronieniem i bezpieczeństwem.

The work "Under the roof" presented by Tomasz Wilmanski referred, in its basic idea, to the problem of "homelessness", the lack of the proverbial "roof over the head", and thus the loss of life stability, which is now common to many millions of people in the world. The inspiration for the show entitled "Ruina" was for Tobias Winterhagen the renovation of the family house; hard physical work for hours. As the author writes, it is "tedious removal of wallpaper and paneling from the walls, breaking bricks from the walls, replacing half-rotten windows and endless amounts of dust. Aching hands bruised with hammer blows, finger joints stiffening, lungs rattling and screeching with dust. The body and the house become a ruin from which grows the dream of a new home ”. The exhibition at the AT Gallery is an attempt to establish a special artistic dialogue led by artists from different generations, as well as, importantly, brought up in different national cultures, who share the existential concept of 'home', symbolically identified with shelter and security.