Galeria AT

 

Andrzej Leśnik

Struktura pamięci / Memory structure

10-21.02.2020

Andrzej Leśnik (ur. 1959); w latach 1979 - 1984 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka. W 2014 roku otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Obecnie prowadzi I Pracownię Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych   i zbiorowych m.in. w Galerii ON, Poznań, Galerii MBWA, Leszno, Galerii Ego, Poznań Państwowej Galerii Sztuki - Wieża Ciśnień, Konin, Galerii ABC, Poznań, Galerii Amfilada, Szczecin, Bałtyckiej Galerii Sztuki, Ustka, Galerii Test, Warszawa, Mosart - Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, Galerii Piekary, Poznań, Uniwersität der Künste, Berlin, Niemcy, Galerii Art Stations, Poznań, Galerii Miejskiej, Wrocław. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Andrzej Leśnik (b. 1959); he studied painting at Academy of Fine Arts in Poznań (1979-1984). He obtained his diploma in studio of Prof. Włodzimierz Dudkowiak. In 2014 he was awarded title of Professor. He currently runs I Painting Studio at Department of Art Education and Curatorial Studies at University of the Arts in Poznań. He presented his works at numerous individual and group exhibitions, including at ON Gallery, Poznań, MBWA Gallery, Leszno, Ego Gallery, Poznań State Art Gallery - Water Tower, Konin, ABC Gallery, Poznań, Amfilada Gallery, Szczecin, Baltic Art Gallery, Ustka, Test Gallery, Warsaw, Mosart - Municipal Art Center, Gorzów Wielkopolski, Piekary Gallery, Poznań, Universität der Künste, Berlin, Germany, Art Stations Gallery, Poznań, City Gallery, Wrocław. He lives and works in Poznań.

To moje najnowsze prace. Pierwsze z nich powstały w trakcie III Izerskiego Międzynarodowego  Jednoosobowego Pleneru Malarskiego 2019 w Stacji Turystyczna Orle i tam też zostały pokazane na poplenerowej wystawie, zatytułowanej „Struktury / Kod pamięci”. Odnosząc się do wcześniejszych, kolorowych prac z cyklu „Pamięć zapisu”, prezentowanych pod tym tytułem w Galerii Ego w 2012 roku, tym bardziej jeszcze prac wykonanych na arkuszach białej celulozy, zatytułowanych „Kod pamięci”, pokazanych w Galerii ABC, postanowiłem tym razem skorzystać ze skromnej szlachetności szarej tektury, bieli i czerni, i  podobnie jak we wcześniej wymienionych cyklach - ograniczyć się do minimum zabiegów i użytych środków. Najistotniejsza okazała się gra z płaszczyzną obrazu, w odniesieniu do przestrzeni w niej, jak i poza nią, którą tworzą układy nielicznych elementów fragmentarycznego zapisu wywodzącego się z powtarzalnego zygzakowatego modułu. W pracach tych nie tylko zaciera się różnica między pozytywem a negatywem, tym co dodane a ujęte, ale płaszczyzną obrazu  a przestrzenią którą poprzez wycięcia anektuje obraz.”  [Andrzej Leśnik]