Galeria AT

 

HOMMAGE A MATUSZEWSKI
 
WŁODZIMIERZ BOROWSKI, JAN CHWAŁCZYK, ANDRZEJ DŁUŻNIEWSKI
STANISŁAW FIJAŁKOWSKI, MARIUSZ GILL, WANDA GOŁKOWSKA, JERZY KAŁUCKI
JAROSŁAW KOZŁOWSKI, HANNA ŁUCZAK, WOJCIECH MÜLLER, ANDRZEJ PARUZEL
IRENEUSZ PIERZGALSKI, ANNA RODZIŃSKA, TADEUSZ ROLKE, KAZIMIERZ SITA
JERZY TRELIŃSKI, EWA TWAROWSKA, TOMASZ WILMAŃSKI

 

16 - 27.02.2009

kurator: Jarosław Kozłowski

 


 

Wystawa zbiorowa zorganizowana dla upamiętnienia postaci, jaką był zmarły w ub. roku Andrzej Matuszewski. Nie przypadkowo odbywa się to w Galerii AT, gdzie zainaugurował jej działalność w roku 1982 (odczyt „Przyczyny i skutki”) i był stałym gościem prawie na wszystkich wystawach. Do wystawy zostali zaproszeni artyści z całej Polski, którzy stanowili najbliższy krąg znajomych i przyjaciół Matuszewskiego, tak przed laty, jak i w ostatnim czasie. Wywodzą się z różnych generacji pokoleniowych, jak i z różnego podejścia do materii sztuki. Na wystawie były prezentowane prace artystów tzw. starszej generacji (bliskiej Matuszewskiego), wybitnych przedstawicieli polskiej awangardy tj. Stanisław Fijałkowski, Ireneusz Pierzgalski z Łodzi, Wanda Gołkowska, Jan Chwałczyk z Wrocławia, Tadeusz Rolke, Włodzimierz Borowski z Warszawy, Jerzy Kałucki z Krakowa, Anna Rodzińska z Poznania, artyści, którzy wywodzą się z generacji twórców startujących w latach 70-tych - Andrzej Dłużniewski z Warszawy, Jarosław Kozłowski, Wojciech Müller z Poznania, Andrzej Paruzel, Jerzy Treliński, z Łodzi, jak i ci najmłodsi, którzy debiutowali w latach 80-tych - Ewa Twarowska, Tomasz Wilmański, Hanna Łuczak, Mariusz Gill, Kazimierz Sita z Poznania. Była to szczególna wystawa, w której artyści prezentując swoje prace wyrażali jednocześnie swoisty hołd dla artysty - Andrzeja Matuszewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku. Był oryginalnym i nowatorskim twórcą, animatorem życia kulturalnego i teoretykiem sztuki. Studia ukończył w PWSSP w Poznaniu w 1950 r. Całe życie był związany z Poznaniem; współzałożyciel Grupy R-55; w latach 1964-1969 prowadził galerię "odNOWA" - jedną z pierwszych niezależnych galerii w Polsce; uczestnik plenerów w Osiekach; organizator ogólnopolskich sympozji m.in. "Interwencje" (Pawłowice 1975), "Artycypacje" (Dłusko 1976), "Relartacje" (Dłusko 1977), "Sytuartacje" (Jankowice 1978); uczestniczył m.in w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki 'Arsenał' w Warszawie (1955), w Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965), w festiwalach 'Złotego Grona' w Zielonej Górze (1963, 1965), w Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach (1966), w Sympozjum Plastycznym 'Wrocław ‘70' we Wrocławiu (1970), w wystawie 'Artyści Poznania 1945 - 1985', Muzeum Narodowe w Poznaniu. Autor książek: "Artykulacje" 1993, "Aspekty" 2004, "Refleksje" 2006. W 2008 roku Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu wydała listy artysty w książce p.t. "Andrzej Matuszewski listy do Leszka Przyjemskiego 1984-1987 z archiwum Museum of Histerics". W latach 80-tych był wykładowcą w PWSSP w Poznaniu. Prace artysty znajdują się m.in. w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu i w Poznaniu. Jego twórczość artystyczna obejmująca bardzo wiele przedsięwzięć tj. malarstwo, ceramika, psycho-przedmioty, happening, environment, cykle rysunkowe, czy tzw. akcje paralelne, ujawniała, jak twierdzi Bożena Kowalska, "zdolność czy potrzebę Matuszewskiego do niezwykłego, a jednocześnie przekornego kształtowania lub przeistaczania tkanki rzeczywistości." Najistotniejsze jego realizacje to m.in. cykle malarskie "Raki", "Młynki" z 1955 r., seria "Zdarzenia - Dokumenty" z lat 1966-67, environment "21 przedmiotów" z 1968 r., happening "Postępowanie" z 1969 r., "Environment in Red" z 1970 r., cykle rysunkowe "R", "Odylaskalia", "Arkusze”, "MT" czy "Pararysunki" z 1972 r. oraz "Akcje paralelne" z lat 1974-76. Andrzej Matuszewski zmarł po długiej chorobie 6 maja 2008r.

Andrzej Matuszewski (born 1924 in Poznań - died 2008); one of the greatest Polish artists of the 20th century. He was an original and innovative creator, cultural animator and art theorist. He graduated from the State Higher School of Fine Arts in Poznań in 1950. He was associated with Poznań all his life; co-founder of the R-55 Group; in the years 1964-1969 he ran the "odNOWA" gallery - one of the first independent galleries in Poland
 
 

 

teksty wygłoszone na panelu dyskusyjnym towarzyszącym wystawie "Hommage a Matuszewski" ( Aula ASP Poznań, 16.02.2009):

prof. Alicja Kępińska "Rzecz oczywista - chociaż nie do końca"  >>

prof. Piotr Piotrowski "Andrzej Matuszewski i galeria odNowa jeszcze raz" >>

dr. Luiza Nader "Akcje paralelne. Teraz. Andrzejowi Matuszewskiemu" >>