Galeria AT

 
 
 
ANN NOËL (Anglia, Berlin)
 
OKNA NA ŚWIAT / WINDOWS ON THE WORLD
 
13 - 17.11.2000
 
 
 
 Twórczość artystyczna Ann Noël - brytyjskiej artystki od 20 lat mieszkającej w Berlinie – jest ściśle związana z jej osobistym życiem. Jest wielowątkowa i obejmuje różnorodne rodzaje wypowiedzi w sztuce tj. poezja wizualna, fotografia, książka artystyczna, kolaże czy działania typu performance. W każdej z nich artystka prowadzi intymny dialog z własnym przeżywaniem rzeczywistości i ludzi, z którymi obcuje. Od wielu lat prowadzi szczególny "dziennik" wizualny - zatytułowany "Conflux" i realizowany na dużych planszach - w którym szczegółowo odnotowuje daty i nazwiska spotykanych ludzi z odpowiednimi kolorystycznymi adnotacjami odnoszącymi się do własnego nastroju i atmosfery tych spotkań. Można powiedzieć, że artystka nieustannie i z dużą dbałością relacjonuje swoje życie poprzez kolekcjonowanie wrażeń z napotykanymi osobami jak i przedmiotów z pozoru nieistotnych i banalnych. W ostatnich pracach Ann Noël zajmuje się kolekcjonowaniem przypadkowo znalezionych przedmiotów podczas precyzyjnie wytyczonych spacerów ulicami miasta. Przedmioty te jak i daty oraz nazwy ulic, którymi wędrowała umieszcza w różnorodnych pojemnikach, pudełkach. Stają się one w jakimś sensie świadectwem jej egzystencji; obiektami jej obecności. Sztuka Ann Noël jest przesycona witalnym personalizmem, ale zarazem dystansuje się do samej siebie i nie jest pozbawiona dużej dozy przewrotnego humoru. Zapewne niebanalny wpływ na taką postawę w sztuce odegrał jej wieloletni kontakt z twórcami Fluxusu oraz aktywny tryb życia obfitujący w niezliczone podróże po całym świecie.
Wystawa "Okna na świat" składała się z kilkunastu plansz na które artystka nakleiła tytuły (nagłówki) artykułów ukazujących się w literackim dodadku do pisna "TIME", tworząc swoiste kolaże tekstowe i uzyskując tym samym nowe sensy werbalne.
 

 
"Wszelkie frazy cyklu prac "Okna na świat" są nagłówkami zapożyczonymi z ostatnich wydań "TLS - Time Literary Supplement" opublikowanych w Londynie. Zostały połączone w taki sposób aby zasugerować historie i wyczarować obrazy" (Ann Noel)