Galeria AT

 

GALERIA AT. 35 LAT / AT GALLERY. 35 YEARS

Jarosław Kozłowski, Piotr Kurka, Hanna Łuczak, Andrzej Pepłoński

03 - 14.04.2017

W roku 2017 Galeria AT obchodzi 35-cio lecie istnienia i pierwszą wystawę zbiorową z tej okazji zorganizowała czterem artystom szczególnie związanym z jej dotychczasowym programem; twórcom, którzy mieli w AT kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych.

In 2017 AT Gallery celebrates its 35th anniversary and the first collective exhibition for this occasion is organized by four artists, especially related to its current program; artists who had at AT several solo and collective exhibitions.

 

Jarosław Kozłowski (ur. 1945); w Galerii AT prezentował swoje prace na trzech pokazach indywidualnych - „Standardy europejskie - wersja polska” (1999), „Wyliczanka” (2005), „Standardy afrykańskie - wersja postkolonialna” (2011), oraz na wystawach zbiorowych: „Książka i co dalej 1” (Biblioteka Raczyńskich, Poznań, 1990), „Książka i co dalej 3” (2000), „Czarnobiałe” (2002), „Galeria AT 1982-2003” (Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2003), „Książka i co dalej 5 - Alphabet” (2004), „Hommage a Matuszewski” (2009), „Book and what next”, (UP Gallery, Berlin, 2015) , „Książka i co dalej. 25 lat”, (Biblioteka Raczyńskich, Poznań 2015/2016).

Piotr Kurka (ur.1958); w Galerii AT prezentował swoje prace na pięciu pokazach indywidualnych - „Morze” (1986), bez tytułu (1993), „Rzeka” (1996), „Psalm” (2001), „Kij” (2014), oraz na wystawach zbiorowych: „Przestrzeń a czas personalny” (Galeria BWA, Szczecin, 1992), „Lekkość rzeczy” (Bunkier Sztuki, Kraków, 1997), „30X30” (1999), „Czarnobiałe” (2002), „Lekkość rzeczy” (CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2003), „Art Forum10” (Messe Berlin, 2005), „Blisko / Daleko” (2007), „Przyczyny i skutki” (Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2013).

Hanna Łuczak (ur. 1959); w Galerii AT prezentowała swoje prace na pięciu pokazach indywidualnych - „Tabu” (1989), „Sieć” (1993), „Terytorium” (1998), „Głosy” (2001), „Struny” (2008), oraz na wystawach zbiorowych: „Przestrzeń a czas personalny” (Galeria BWA, Szczecin, 1992), „Pokaz prac” (Galeria Awangarda BWA, Wrocław, 1994), „Lekkość rzeczy” (Bunkier Sztuki, Kraków, 1997), „30X30” (1999), „Czarnobiałe” (2002), „Galeria AT 1982-2002” (Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2003), „Art Forum 10” (Messe Berlin, 2005), „Blisko / Daleko” (2007), „Hommage a Matuszewski” (2009), „Czas personalny a przestrzeń” (MCSW Elektrownia, Radom, 2010), „Delikatność” (Galeria BWA, Zielona Góra, 2012).

Andrzej Pepłoński (ur. 1954); w Galerii AT prezentował swoje prace na czterech pokazach indywidualnych - bez tytułu (1995), bez tytułu (1998), „Fotosy” (2002), bez tytułu (2010), oraz na wystawach zbiorowych: „30X30” (1999), „Czarnobiałe” (2002), „Galeria AT 1982-2002” (Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2003), „Blisko / Daleko” (2007), „Czas personalny a przestrzeń” (MCSW Elektrownia, Radom, 2010), „Delikatność” (Galeria BWA, Zielona Góra, 2012).