Galeria AT

 

 

JANUSZ BAŁDYGA

FLAGI RZUCONE / THROWN FLAGS

07 - 21.12.2011

 

Janusz Bałdyga (ur. 1954 w Lublinie); w latach 1974-79 studiował w ASP na Wydziale Malarstwa w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1979 w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Członek i współzałożyciel grupy artystycznej PRACOWNIA (1976-81), współprowadzący z Jerzym Onuchem i Łukaszem Szajną Galerię Pracownia w Studenckim Centrum Środowisk Artystycznych Dziekanka (1976-79) w Warszawie. Od 1979 jest członkiem teatru Akademia Ruchu. Obecnie jest pedagogiem w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jest autorem rysunków, obiektów, instalacji, performance i działań ulicznych.Brał udział w licznych wystawach, sympozjach i manifestacjach artystycznych w kraju m.in. wGalerii Manhattan, Łódź, Galerie Donguy, Paryż, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, Interdruck Schipper Patitz, Lipsk, Galerii Awangarda BWA, Wrocław, Otwarta Pracownia, Kraków, Galerii Labirynt 2, Lublin, Galeria Wschodnia, Łódź, Ośrodku Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski oraz za granicą w Niemczech, Holandii, Szkocji, Austrii, Rosji, Tajwanie, Białorusi, Szwajcarii, Izraelu, Norwegii, Hiszpanii, USA.  Wystawa „Flagi rzucone” jest pierwszym pokazem twórczości Janusza Bałdygi w Galerii AT. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Janusz Bałdyga zajmuje się w sztuce przede wszystkim działaniami typu performance. Przez wiele lat wypracował swój oryginalny sposób / charakter tych wypowiedzi  artystycznych, w których konsekwentnie redukuje język i środki artykulacji, kreatywnie wykorzystując proste elementy tj. deska, gwoździe, linki, woda, tkanina, szkło i tworzy z nich elementarne struktury – linię, okrąg, prostokąt, punkt. Bałdyga posługuje się pojęciem „miejsca znaczone”, w których ogromne znaczenie ma wyczucie przestrzeni i jej uwarunkowań oraz dynamika, jaką wnosi w nią obecność człowieka. Ciało artysty staje się również elementem konstrukcyjnym, narzędziem opisania przestrzeni, świadectwem zmagania się z materią (Wychylenia, Uwaga granica). Balansowanie wokół punktu krytycznego i próba uaktywnienia sfery utajnionej nieustannie towarzyszy jego działaniom. Prace performatywne Bałdygi w dużym stopniu nasuwają poczucie wciągania widza w przestrzeń i przebieg rytuału. Ich podtekst społeczny, polityczny czy filozoficzny nie pozostawia wątpliwości co do kraju i tradycji pochodzenia artysty, a zarazem nie zaciera uniwersalnego wymiaru tak bardzo indywidualnych komunikatów. Jak sam twierdzi: "Nie jestem komentatorem, ale sprawcą konkretnej sytuacji, która z całą pewnością usytuowana w konkretnym czasie i przestrzeni nie może być wolna od odniesień społecznych i politycznych". W Galerii AT artysta zaprezentuje nowy projekt „Flagi rzucone”, instalację, w której wykorzystuje symbolikę flagi jako nieoznaczonej sygnatury sensów powoływanych rytuałem granicznym. "Flagi rzucone" to świadectwo zużycia idei, rekonstruowane poza polem widzenia, stanowią obietnicę przekroczenia niebezpiecznej strefy upadku.

--------

 Janusz Bałdyga (born 1954 in Lublin); in 1979 he defended a thesis at the Painting Department of the Art Academy in Warsaw. He was supervised by professor Stefan Gierowski. He was a member and co-founder of the artistic group Pracownia Dziekanka (Bałdyga-Onuch-Szajna). With Jerzy Onuch and Łukasz Szajna in 1976-1979 he led Pracownia Gallery in "Dziekanka" Students Art Centre. Since 1976 he has been collaborating with Akademia Ruchu theatre. Since 2008 he is Professor on University of Art in Poznan. For many years he has been organizing performance workshops. Janusz Bałdyga showed art’ works in Poland, Germany, Austria, Norway, France, Scotland, Israel, Spain, Holland, Switzerland, USA. He is an author of performances, drawings, objects, installations, street actions and spatial productions. Bałdyga uses the term "marked places" which is characterized by the sense of space and its conditions and the dynamics brought by human presence. The artist's body becomes a construction element, a tool used to describe the space, the evidence of his struggle with matter ("Wychylenia", "Uwaga granica"). His actions are characterized by balancing on the critical point and trying to activate what is concealed. Since the middle 80's the artist has been reducing his artistic expression to the simplest elements. He uses simple construction materials like wood, nails, lines, a jar, water or wine to create elementary structures like a line, circle, rectangle or point. The objects coexist with performances, sometimes result from them, release their potential during the action, and sometimes exist in an independent way. "The current state of my experience places me in the 'in between' zone", Bałdyga says, "On the one hand, it is described by performance treated as an art of confrontations and redefinitions, on the other hand by sculpture - static and absolute". In his artistic practice an object and the action are independent of each other but they live in symbiotic systems - the objects coexist with performances, sometimes result from them, release their potential during the action. He lives and works in Warsaw.

więcej o artyście / more: culture