Galeria AT

 

SŁAWOMIR BRZOSKA

CZWARTY ODDECH

18 - 22.05.1998

 

Twórczość Sławomira Brzoski opiera się przede wszystkim na świadomości filozoficznych symboli, na penetracji prawd zawartych w harmonii i ładzie świata; istniejących w antynomii zjawisk bytujących na przeciwległych biegunach pojmowania rzeczy. Sztuka Sławomira Brzoski bazuje na ukazywaniu relacji między fenomenami opozycyjnymi tj. biel i czerń, koło i kwadrat, lekkość i ciężar, męski i żeński. Punktem wyjścia dla wielu realizacji artysty jest symbolika geometryczna wynikająca zarówno z fascynacji filozofią grecką - Pitagorasa czy Platona - jak i buddyjską filozofią Tao i uniwersalną myślą Lao Tsy. Realizacje artystyczne Brzoski przybierają najczęściej ascetyczną formę; w postaci instalacji z wykorzystaniem np. smoły i gipsu, żeliwa i drewna czy aranżacji przestrzennych za pomoce setek przecinających się linek łączących archetypiczne formy z desek - koła i kwadratu. Każdy z materiałów budujących wypowiedź artysty skrywa określoną nośność symboliczną i są one umiejętnie osadzone w indywidualnym dochodzeniu twórcy do istoty sztuki i uniwersum życia.