Galeria AT

 

KSIĄŻKA I CO DALEJ 12 / BOOK AND WHAT NEXT 12

 
HOMMAGE À HENRI CHOPIN
 
17 - 28.03.2014
 
 

Henri Chopin (ur. 1922r. w Paryżu – zmarł w 2008r. w Norfolk, Anglia); należy do  najwybitniejszych artystów francuskich XX wieku. Był prekursorem poezji wizualnej i dźwiękowej, realizował filmy eksperymentalne, wydawał czasopisma artystyczne, pisał książki, był producentem radiowym, organizował festiwale sztuki. Twórczość artystyczną zaczyna na początku lat 50-tych. Duży wpływ na jego realizacje ma w tamtym czasie tradycja dadaistyczna, zwłaszcza twórczość Kurta Schwittersa oraz Raoula Hausmanna - teoretyka i praktyka w zakresie wiersza optofonetycznego. Także doświadczenia francuskich letrystów (tj. Gil J. Wolman, François Dufrêne, Isidore Isou) były dla niego inspiracją, choć formalnie nigdy się z nimi nie związał. Kilka lat (od 1959 r.) redagował pismo „Cinquième Saison”, w którym publikował twórczość tzw. „poetów poszukujących”. W latach 1964 - 1974 Chopin redagował i wydawał czasopismo / przegląd „OU”. Do przeglądu „OU” były dołączane płyty gramofonowe z nagraniami utworów z zakresu poezji dźwiękowej (poésie sonore). Ważnym punktem zwrotnym w jego aktywności artystycznej był zakup w 1955 roku magnetofonu, który posłużył mu do pierwszych prób głosowych, tworzenia utworów / poematów fonetycznych, audiowierszy, które jak sam twierdził: „są zasobem ludzkiego głosu będącego czymś więcej aniżeli głosem wymawiającym kilka zdań, słów, lub książek, czymś ponad alfabetyzmem, który jest językiem niezmiennym i nieprzeżytym”. Wychodził z założenia, że poezja dźwiękowa jest sztuką, która pozwala „ucieleśnić głos” na granicach słowa i muzyki. Henri Chopin zajmował się także poezją konkretną i wizualną, którą tworzył używając maszyny do pisania lub były to utwory drukowane w formie kolorowych kolaży literniczo-graficznych, często o zabarwieniu egzystencjalno-politycznym. Wystawa w cyklu „Książka i co dalej” p.t. „Hommage à Henri Chopin” organizowana przez Galerię AT jest z jednej strony hołdem dla tego wybitnego artysty, jak i przypomnieniem jego twórczości z zakresu poezji wizualnej i dźwiękowej. Prace eksponowane na wystawie pochodzą z prywatnej kolekcji prof. Jarosława Kozłowskiego.

 

Henri Chopin (1922 - 2008); poet, performer, critic, publisher. In 1943 he was deported to Germany for forced labour, from which he was moved to Czechoslovakia for his systematic refusals to work, and placed into a reformatory camp. In 1944 he was imprisoned in Königsberg (East Prussia), later escaped and having crossed the front borderline, he tried to voluntary join the Soviet Army. He started his creative literary and artistic activities in the midst 1940s. He is the author of more than twenty books on the experimental poetry, including the following: Signes. Poèmes (Paris, Ed. Caractères, 1957), Chants de Nuits (Jarnac: Ed. Tour de Feu, 1958), Portrait des 9 (Marché Commun) (Anvers: Ed. Guy Schraenen, 1975), The Cosmographical Lobster (London: Ed. Gaberbocchus, 1976), 16 Typewriterpoems (Köln: Edition Hundertmark, 1982), La Conference de Yalta (Naples: éd. Morra, 1985), squelette du verbe et alentour (Paris: éd. B. G. Lafabrie, 1990) and many others. In 1964 the review was renamed “OU” (1964-74), each issue of which was a collection of texts, silk-screen prints and animation multiples. Some issues of the “OU” also contained LP recordings of pieces of sound poets. He is the author of the basic critical and documentary edition Poésie Sonore Internationale (+ 2MCs, Paris: Jean-Michel Place éditeur, 1979), dedicated to the history, theory and practice of the international sound poetry. Since 1963 he has conducted numerous solo exhibitions in France, Belgium, Great Britain, Italy, Canada, USA, Mexico, Czechoslovakia, Holland, Poland and Sweden. Chopin has held more than two hundred performances in various countries. Exhibition in the cycle "Book and what next" on the theme "Hommage à Henri Chopin" organized by the AT Gallery is on the one hand a tribute to this outstanding artist as well as a reminder of his work in the field of visual and sound poetry. The works in the exhibition come from the private collection of Prof. Jaroslaw Kozlowski.