Galeria AT

 

TOMASZ DREWICZ

Zaraz wracam / I'll be back soon

16 - 27.03.2015

 

Tomasz Drewicz (ur. 1982 w Obornikach Wielkopolskich); artysta, kurator, krytyk i animator kultury. W latach 2001-2005 studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej. W latach 2004-2009 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch specjalnościach: Promocja i Krytyka Sztuki oraz Pedagogika Sztuki. Dyplom w drugim z zakresu w Pracowni Rzeźby prof. Marcina Berdyszaka. Od roku 2009 pracuje na macierzystej uczelni, obecnie jako adiunkt w VI Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” w roku 2010 oraz Stypendium Artystycznego Miasta Poznania w roku 2011. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Publikował teksty w magazynach polskich i zagranicznych. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

„W swojej działalności artystycznej i badawczej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z nowymi technologiami oraz nowymi formami komunikacji i ich wpływem na strukturę współczesnego społeczeństwa. Badając współczesną kulturę chcę odnaleźć właściwe miejsce dla sztuki i form jej prezentacji.”

Jednym z terminów, które dobrze oddają to, czym zajmuję się w swojej twórczości jest liminalność, czyli stan przejściowy, w którym - cytując Jona McKenziego - przestrzenne, czasowe i symboliczne „pomiędzy” zawiesza społeczne normy, rzuca im wyzwanie, igra z nimi i może nawet je przemienia. W moich pracach bardzo często zwracam uwagę na PROCES - wskazuję obszary, w których szeroko rozumiane ZACHOWANIE ma szansę uwypuklić swój jednostkowy sens, stając się przez to konkretne i uniwersalne zarazem. Podczas prezentacji w Galerii AT po raz kolejny podejmuję tę problematykę, tym razem konfrontując ją z pojęciem śmierci, gdyż jak napisał Georg Christoph Lichtenberg: ‘Śmierć jest wielkością niezmienną, jedynie ból jest wielkością zmienną, która może nieskończenie wzrastać’.„ [Tomasz Drewicz]

 

Tomasz Drewicz (b. 1982 in Oborniki Wielkopolskie); artist, curator, critic and organizer of cultural activities. In the years 2001-2005 he studied at the Faculty of Engineering, Architecture and Environmental Engineering at the Technical University of Poznan. In the years 2004-2009 at the Academy of Fine Arts in Poznan. He graduated from the Faculty of Art Education in two specializations: Promotion and Criticism of Art and Art Pedagogy. Diploma in the second range of sculptures in the studio of prof. Marcin Berdyszak. Cofounder of the Scientific Society of the Academy of Fine Arts in Poznan in 2008-2009 president of the organization. Co-leader of AULA Gallery at the University of Arts in Poznan. Since 2009, working at his alma mater at VI Sculpture and Spatial Activities Studio. The winner of scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage "Młoda Polska" in 2010 and City of Poznan Art Scholarship in 2011. He has participated in several group exhibitions at home and abroad. Published texts in Polish and foreign magazines. Lives and works in Poznan.

“In my artistic work and research I am mainly dealing with issues related to new technologies and new forms of communication and their impact on the structure of modern society. By examining contemporary culture I want to find the right place for contemporary art and the forms of its presentation”. [Tomasz Drewicz]