Galeria AT

 

WOJCIECH DUDA

Paralela / Parallel

09 - 20.12.2013

 

Wojciech Duda (ur. 1964 r. w Szczecinie); absolwent Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom 1995). Od 1995 roku jest pedagogiem w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2002 współtworzy grupę artystyczną Wunderteam (z Rafałem Jakubowiczem i - od 2005 roku - z Maciejem Kurakiem, wcześniej również z Pawłem Kaszczyńskim oraz zmarłym w 2005 roku Włodkiem Filipkiem). W 1995 roku otrzymał Stypendium im. Marii Dokowicz za pracę dyplomową, a w 1996 Stypendium Artystyczne Miasta Poznania dla młodych twórców. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych m. in. w Galerii Działań w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Galerii Wyspa w Gdańsku, Galerii Kubus w Hannoverze, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerii ON w Poznaniu, Zonie Sztuki Aktualnej w Łodzi, Entrepôt (port du canal) a Venarey - Les Laumes, Francja, Anarchistycznym Klubie/Księgarni Zemsta w Poznaniu, CSW Znaki Czasu w Toruniu. Mieszka i pracuje w Poznaniu i Wrocławiu.

 

Wojciech Duda (b. 1964 in Szczecin); studied of the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture at the Academy of Fine Arts in Poznan (graduated 1995). Since 1995 he work at the University of Arts in Poznan. Since 2002, co-creates an artistic group Wunderteam (with Rafal Jakubowicz and - since 2005 - with Maciej Kurak, previously also with Pawel Kaszczynski and Wlodek Filipek). In 1995 he received a scholarship to them Maria Dokowicz 's thesis and in 1996  the City of Poznan Artistic Scholarship for young artists. He presented his works at the individual and group exhibitions: Action Gallery in Warsaw, the National Museum in Krakow, Wyspa Gallery in Gdansk, Gallery Kubus Hanover, Centre of Polish Sculpture in Oronsko, ON Gallery in Poznan, Zone of Contemporary Art in Lodz, Entrepôt ( Port du canal ) a Venarey - Les Laumes, France, Anarchist Club / bookshop Zemsta in Poznan, CSW Znaki Czasu in Torun. Lives and works in Poznan and Wrocław.

 

Inspiracją dla powstania pracy „Paralela” stał się …piorun, który uderzył w jeden z budynków, wywołując potężną falę komentarzy na całym świecie. Zjawisko to ponownie ujawniło ponadczasową skłonność ludzi do nadawania sensu i przypisywania znaczeń zdarzeniom przypadkowym. Wiedza dotycząca rzeczywistości płynąca z rozwoju nauki, poszerzającej granice poznania, nie zmniejsza potrzeby nadinterpretowania zdarzeń, podsycanej dodatkowo przez media, będące, wydawałoby się, tubą wiedzy o świecie. Tymczasem kreowana medialnie rzeczywistość obrazów–faktów, paradoksalnie bywa zasłoną dla „prawdziwej” rzeczywistości. (Wojciech Duda)