Galeria AT

 

DIANA FIEDLER

UNDO

18 - 29.11.2013

Diana Fiedler (ur. 1976 w Górze); studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom obroniła na Wydziale Edukacji Artystycznej; praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jaromira Jedlińskiego (2000). Dyplom z Rysunku i Grafiki warsztatowej w pracowniach prof. Jarosława Kozłowskiego i prof. Mirosława Pawłowskiego (2002). W latach 2008-2010 studiowała w Royal College of Art w Londynie. W latach 2006-2008 współprowadziła (wraz z Mikołajem Polińskim) Galerię Aneks w Poznaniu. Obecnie jest adiunktem w IX Pracowni Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2008 i 2009 roku otrzymała Stypendium Royal College of Art, a w 2002 Stypendium Miasta Poznania. Prace artystyczne prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Galerii Aneks w Poznaniu, Galerii Naprzeciw w Poznaniu, Galerii Foksal w Warszawie, Galerii Oko/Ucho w Poznaniu, Galerii Muzalewska w Poznaniu oraz w Kunst Bauwerk/Tabakfabrik, Vierraden, Royal College of Art, Londyn, 2yk Galerie, Berlin. Mieszka i pracuje w Puszczykowie.

W realizacji „Undo” przygotowanej w Galerii AT Diana Fiedler zbudowała ścianę z gruzu zburzonych ścian działowych domu, w którym będzie mieszkać w przyszłości. Wbudowana w filar galerii, stała się częścią konstrukcji budynku. Jak sama to określa: „Budowa ściany służącej funkcjom konstrukcyjnym z materiału pochodzącego z destrukcji innej ściany jest symbolem samym w sobie. Staje się jednocześnie obiektem, w którym unaoczniają się obydwa "życia" użytego materiału: dawne ze zburzonej ściany oraz nowe w obecnie zbudowanej”. Istotny w tej pracy jest fakt zauważenia i udokumentowania starych gazet i papierowych worków po cemencie, będących kiedyś izolacyjnym elementem wypełniającym ścianę. Na wystawie zaczynają znaczyć coś nowego, stają się bytem autonomicznym i symbolicznym jednocześnie. 


Diana Fiedler (b 1976 in Góra); studied at the Academy of Fine Arts in Poznan. Diploma in Art Education under Prof. Jaromir Jedliński (2000), Printmaking and Drawing in the studios of Prof. Jaroslaw Kozlowski and Prof. Miroslaw Pawlowski (2002). In 2008 - 2010 studied at the Royal College of Art in London (Master of Arts in Fine Art Photography). Between 2006-2008 co-managed Aneks Gallery in Poznan with Mikołaj Polinski. At present assistant professor at the Drawing Studio at the University of Fine Arts in Poznan. Recipient of the Royal College of Art scholarship (2008, 2009) as well as the Major of the City of Poznan scholarship (2002). She live and work in Puszczykowo/Poznan