Galeria AT

 

MACIEJ GĄBKA

After positive

16 - 27.04.2018

„Pozytywowo-negatywowa metafora, która stanowi mój nadrzędny środek wyrazu w działaniach twórczych i teoretycznych, nieuchronnie sprowadza się do nierozstrzygalności. Wynika ona z błędnych, ludzkich założeń i kulturowych, utartych nawyków, które dodatkowo potęgują nieuchwytność owego stanu.”  [Maciej Gąbka]
„After positive” trochę nas zwodzą, zacierając klarowność granicy pomiędzy obecnością a nieobecnością. Sugerują, że nasz nawyk postrzegania pozytywu jako mocno obecnego w rzeczywistości wcale nie powinien być taki oczywisty. Strategie łączenia białych powierzchni z przezroczystymi Maciej Gąbka za każdym razem rozgrywa inaczej. Myli tropy. Stawia nas w sytuacji permanentnego wątpienia i zadawania pytań o (nie)obecność. Wymaga od nas aktywności, ponieważ te prace balansują pomiędzy materialnością a dematerializacją. Grają z naszymi skłonnościami do stwierdzania czy opartego na pewności oznajmiania, że coś jest lub czegoś nie ma. W konsekwencji wskazują na wątpienie jako inspirujący i pozytywny aspekt ludzkiej kondycji. [Marta Smolińska]
wiecej: www.maciejgabka.com
 
Works from "After positive" series deceive a viewer by blurring the boundaries between presence and absence. They suggest to us that our habits of understanding the positive isn’t a completely obvious term and could not be perceived by us as a permanent part of reality. The Maciej Gąbka’s strategy of combining white and transparent surfaces changes its approach each time. The artist creates and puts us in a situation of a permanent feeling of doubt which also makes us question pre(ab)sence. He requires from us a intellectual activity, because his works oscillate between materiality and immateriality. Gąbka plays with our tendency to making incontestable statements about something being or missing in our reality. Consequently, he proves that doubt becomes an inspirational and favorable aspect of the human condition. [Marta Smolińska]
more: www.maciejgabka.com