Galeria AT

 
 
 
MAŁGORZATA DAWIDEK GRYGLICKA
 
DO WIDZENIA, DO JUTRA
 
16 - 20.04.2007
 

 
 
W sztuce Małgorzata Dawidek Gryglicka zajmuje się przede wszystkim poezją wizualną i książką artystyczną. Realizuje prace, które dotykają istotnych spraw związanych z szerokim pojmowaniem sensu tekstu, słowa, litery - jako sfery postrzeganej wizualnie (dźwiękowo); która jest głęboko osadzona w mentalnej partycypacji w problemie komunikacji międzyludzkiej. Na temat ostatnich realizacji artystki Jaromir Jedliński pisał „[…] Praca Małgorzaty Dawidek Gryglickiej, jej refleksja nad sztuką, nad literaturą (przedstawiciele bliskich jej kręgów artystyczno-intelektualnych mówią raczej o „Liberaturze”) porusza się we wszechobecnej teraz ‘e-sferze’. Docieka ona, czy to my tę wszechobecną sieć zarzucamy, czy też jesteśmy w nią pochwyceni; wykazuje, że posługiwać się tą siecią należy ze świadomością samego tegoż dylematu, oraz że wymagana jest tu szczególna zręczność by uniknąć zaplątania się we własne narzędzia. W sferze intelektu, a zwłaszcza w obszarze mediów, to jest w regionach po-między, zdaje się ona czuć, jak w swoim naturalnym środowisku. Sądzę przy tym, a wnioskuję to i z wypowiedzi autorki omawianych realizacji, i w równej mierze z ich oglądania, że pozostaje bardzo świadoma, iż nie w specyfice technologii komunikacyjnej leży istota dylematu; podobne pytania i zagadnienia towarzyszyły poezji wizualnej, poezji konkretnej w erze przed-elektronicznej, ba – przed-elektrycznej, a nawet w epoce poprzedzającej wynalezienie druku. Zapewne dociekanie pożądanej analogiczności myślenia oraz doznania jest immanentną cechą samego słowa, pisma, tekstu, a nawet milczenia człowieka!?!
 
Małgosia Dawidek Gryglicka tekst