Galeria AT

JOANNA IMIELSKA
 
Pamięć semantyczna
Semantic Memory
 
24.10 - 04.11.2022
 
W Pamięci semantycznej ważne są takie pojęcia jak archetypiczność, geologia, archeologia i ekologia. Materię prac stanowią listy bliskich mi osób, z których buduję obiekty-kolaże, tworzę abstrakcyjny system znaków, słów, zdań, symboli i gestów, eksponuję współzależność tekstu i obrazu. Na pozostawionych śladach odciskam swój ślad – tworzę teraźniejszość dla tych, którzy nadejdą po mnie. Każda teraźniejszość bowiem, czy obecna, czy przyszła, jak twierdził francuski archeolog Laurent Olivier, składa się zasadniczo z  palimpsestu wszystkich trwań z przeszłości, które zostały zapisane w materii. Tym razem wydobyłam z chaosu rzeczy odnalezionych listy bliskich mi osób, najstarsze są z lat 50-tych, nie wszystkie pisane są do mnie. Listy, które do pewnego momentu były nieobecne w mojej pamięci, po latach nabrały szczególnej wartości, ukryte jest w nich jakieś zadziwiające piękno, okruchy życia, cząstka osoby, która je napisała, zapach nienależący do tu i teraz, kolor zżółkniętej kartki... zawarte są w nich słowa różne, bliskie, obce, podejrzliwe, pełne miłości i samotności, są słowa, które cieszą i te, które bolą, intymne, informujące, zawiadamiające. Dzięki listom odtworzyłam wiele obrazów  z przeszłości, ponownie nawiązałam metafizyczną relację z ich autorami, ale jednocześnie uświadomiłam sobie, że pamięć wcale nie posiada nieograniczonej pojemności i czasu przechowywania informacji,  że przeciwstawnym pojęciem pamięci jest  zapominanie. Te dwa słowa: pamiętam i zapominam – stanowią jednocześnie opozycję, uzupełnienie i całość. W pracach kluczową rolę odgrywają relacje między obrazem i tekstem, są bardzo silne i wielopłaszczyznowe. Zanim powstał język pisany królował obraz, to on wyrażał myśli i kształtował przekaz”.
[Joanna Imielska]
 
Joanna Imielska (ur. 1962); w latach 1983–1988 studiowała w PWSSP w Poznaniu. Dyplom uzyskała w pracowni rysunku profesor Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. W sztuce zajmuje się rysunkiem i malarstwem. Jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz brała udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Czechach, Serbii i USA.
 
Joanna Imielska (b. 1962); from 1983 to 1988 she studied at the State Academy of Fine Arts in Poznan  and graduated with distinction from the Drawing Studio of Professor Izabella Gustowska. Since 1989 she has worked at  the University of the Arts (Professor in drawing studio at the Faculty of Art Education and Curatorial Studies). She occupies herself with drawing and painting. Imielska is the author of several dozen solo exhibitions and has taken part in many group exhibitions in Poland, Germany, Belgium, Netherlands, Spain, France, Czech Republic, Serbia and USA.
 
Więcej / More: joannaimielska.com