Galeria AT

 

JACEK JAGIELSKI

JASNY PUNKT / THE BRIGH POINT

26.01 - 08.02.2009


 

W swojej twórczości Jacek Jagielski bazował zawsze na szeroko pojmowanej rzeźbie, na twórczym poszukiwaniu własnej tożsamości w relacji z przestrzenią. Od wielu lat realizuje obiekty przestrzenne, w których zestawia "tradycyjne" materiały rzeźbiarskie tj. np. ceramika, brąz, drewno z przedmiotami ulotnymi lub „znalezionymi” tj. ptasie pióra, polne kamienie, etc. Realizuje obiekty tylko pozornie odwołujące się do znanej i funkcjonalnej rzeczywistości tj. meble, zegar, dzwon, katarynka itp. Tajemnica prac realizowanych przez Jagielskiego zawiera się na często irracjonalnym styku (lub "pomiędzy") różnych materii; materii kontrastujących ze sobą, istniejących na granicy możliwości statyki i ruchu, czy praw grawitacji. Sens sztuki jaką się zajmuje rodzi się w procesie precyzyjnie konstruowanej gry z wyobraźnią. Jego obiekty budowane z piór, kamieni, desek, szkła, metalu, istniejące w naprężeniu, zawieszeniu, niejednokrotnie na granicy praw fizyki, wyrażają niepokój egzystencjalny i jednocześnie inspirują do pytań o istotę sztuki i życia. Istotnym problemem w jego realizacjach jest także czas - dynamika i ulotność czasu, traktowanego zarówno personalnie jak i w kategoriach uniwersalnych. Efemeryczność, jaka występuje w pracach artysty skłania widza do personalnej refleksji nad ontologią bytu jednostkowego. Wywiązuje się tu intymny dialog pomiędzy światem kreowanym w subtelnych, bazujących na niuansach i odwołujących się niejednokrotnie do natury, obiektach przestrzennych a personalną, pełną wątpliwości i niepokoju rzeczywistością człowieka. Poczucie wolności, oderwania się od konkretności codzienności, często w rejony dziecięcych, niespełnionych marzeń, przy jednoczesnej dyskretnej prowokacji intelektualnej czynią obiekty artysty tak intrygującymi i jednocześnie inspirującymi.