Galeria AT

 

JACEK JAGIELSKI

W kręgu / In a circle

08 - 26.03.2021

Na wystawie „W kręgu” artysta prezentuje prace tworzące wzajemnie uzupełniającą oraz dopowiadającą się całość. Odnoszą się one do obszarów i kręgów w jakich się poruszamy, jakie sami wykreślamy oraz do tych w jakich przyszło nam żyć. Ulegają one często transformacji, pojawiają się nowe a inne gasną. Są też i takie przestrzenie, w których na granice oraz ich zakres nie mamy wpływu. W obszarach tych zawarte są nasze zainteresowania - ludzie, miejsca, sytuacje, zdarzenia - a także nasze przemyślenia, dociekania, rozważania i oczekiwania. Jest to jednocześnie stan płynny, ciągle zmieniający się, na nowo określający epicentrum naszego zainteresowania, a także sytuujący w nim naszą pozycję. Obszary, w których jesteśmy zanurzeni przenikają się wzajemnie, oddziaływają na siebie, często nakładając się tworzą nowe, odmienne od uprzednich. Transformacje te nie do końca są zależne od nas, jednak próbujemy je okiełznać, poznać i zrozumieć. Tu również czas, przemijanie oraz nieuchronność zdarzeń, przeplata się ze sobą, a my poruszając się w tej materii, próbujemy odnaleźć się w niej, dostrzec to co ważne i za tym podążać.

Wystawa p.t. „W kręgu” jest piątym indywidualnym pokazem twórczości Jacka Jagielskiego w Galerii AT („Rosa” 1985, „Cień światła” 1997, „Rydwan”, 2001, „Jasny punkt” 2009)