Galeria AT

 

PAWEŁ KASZCZYŃSKI

Treści / Purview

19.02 - 02.03.2018

 

Paweł Kaszczyński (ur. 1973r.); studiował malarstwo w Pracowni Malarstwa prof. Włodzimierza Dudkowiaka w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom w 2000 roku). W latach 2011-2016 wykładał w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na Wydziale Pedagogiki. W latach 2002-2004 był członkiem artystycznej grupy „Wunderteam” (razem z Wojciechem Dudą i Rafałem Jakubowiczem). W 2010 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu. Obecnie jest adiunktem w 1 Pracowni Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Paweł Kaszczyński (b. 1973); studied painting at the Painting Studio of prof. Włodzimierz Dudkowiak at the Academy of Fine Arts in Poznań (diploma in 2000). In 2011-2016 he lectured at the College of Pedagogy and Administration in Poznań at the Faculty of Pedagogy. In the years 2002-2004 he was a member of the artistic group "Wunderteam" (together with Wojciech Duda and Rafał Jakubowicz). In 2010 he obtained a PhD at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Poznań. Currently, he is an assistant professor at the 1st Painting Studio at the University of Arts in Poznań. He presented his works at many individual and collective exhibitions in Poland and abroad. He lives and works in Poznań.

Wystawa p.t. „Treści” prezentowana w Galerii AT wpisuje się w cykl realizacji, w których autor w szczególny sposób posługuje się światłem, traktując je jednocześnie jako tworzywo i nośnik znaczeń. W obszarze malarstwa i obrazo-działań często „wyprowadza” ten element poza obszar ekranu, stanowiącego zazwyczaj podstawowe pole obrazowe. Ujmowane w ten sposób artykulacje osadza tematycznie w kontekstach lub pola interpretacyjne pozostawia otwarte, stosując wówczas tytuły numeryczne. Tytuł obecnej prezentacji w AT wywodzi się z refleksji odnoszącej się do znanej dychotomii: forma a treść, wobec której autor zdaje się stawiać pytanie o właściwości lokujące się w pewnym uproszczeniu tej klasycznej dwudzielności. Zważywszy angielskojęzyczne brzmienie tytułu wystawy, „treści” rozumiane są tu jako „zakres” czy też „pole widzenia”.