Galeria AT

 

LISE KJAER (Dania, New York)

Kiedyś byliśmy motylami

18 - 29.01.2010

 


 

Twórczość Lise Kjaer rozgrywa się na granicy głębokich, mentalnych dociekań i intuicyjnego dotykania sfery własnej, duchowej wrażliwości. Z jednej strony artystka jest ukształtowana w klimatach nordyckiej, skandynawskiej powściągliwości emocjonalnej, a z drugiej strony otwiera się w swojej sztuce na bezpośredni impuls, temperaturę doznania chwilowego. Prace artystyczne Lise Kjaer charakteryzują się dużą dozą personalnych doświadczeń oraz poetyckiej fascynacji światem natury. Zjawiska natury, zazwyczaj sprowadzały się w jej pracach do analitycznych, geometrycznych obrazowań ikonograficznych, artykułowanych w systemach prostych znaków - linii, kwadratów etc.
O sztuce Kjaer tak pisała Bożena Kowalski: "Światło, ruch i geometria są źródłami inspiracji i emocji Lise Kjaer, a jednocześnie tworzywem jej sztuki. Od początku poszukuje ona ruchu układów geometrycznych poprzez światło, a niekiedy ruchu światła poprzez geometrię. Jest to wprawdzie twórczość o intelektualnym podłożu, ale o rozwiązaniach, w których czynnik emocji odgrywa niebagatelne rolę." Artystka tworzy także multimedialne instalacje z wykorzystaniem fotografii, filmów wideo, obiektów przestrzennych, czy prac wykonywanych w papierze. W ostatnich realizacjach odwołuje się często do mitów i popularnych w osiemnastym i dziewiętnastym wieku w Dani zwyczajów i tradycji.