Galeria AT

 

LESZEK KNAFLEWSKI

BORN TO PLAY

13 - 17.10.2003

 

Droga artystycznych poszukiwań Leszka Knaflewskiego ma początki w grupowych realizacjach Koła Klipsa. Wówczas zaczęła się kształtować  wyobraźnia i ekspresja artysty; zafascynowanego przedmiotem, który przewrotnie i z dużą dozą ironii przeobrażał się w jego umownych pejzażach czy surrealistycznych aranżacjach sytuacyjnych. Prace Knaflewskiego z lat 80-tych, niepoddające się łatwej interpretacji, przesycone są wielowątkową symboliką, klimatami przywodzą na myśl "magiczne obrzędy", lub alogiczne, "jarmarczne" atmosfery. Wyniesiona z tamtego okresu wrażliwość, specyficzne traktowanie zastanej rzeczywistości, przełożyła się na jego realizacje artystyczne, które prezentował w następnych latach. Przez dłuższy czas charakterystycznym elementem tych wypowiedzi był motyw korzenia. Knaflewski tworzył "obrazy" budowane z dużej ilości małych korzonków umieszczanych na fizelinie. W pracach tych, co istotne, pojawia się symbol krzyża, osadzony w tym wypadku w fenomenie natury. Zaschnięte korzenie, wijące się w tych obiektach-obrazach, przypominające w jakimś sensie formy plemników, symbolizują tu zarówno aspekty życia, jak i śmierci, przemijania, jak i rodzenia się. Forma krzyża, stosowana tu raczej poza kontekstem konkretnej wiary religijnej, pojawiała się wielokrotnie w twórczości Knaflewskiego. Sytuowana była na przykład na śnieżnobiałym prześcieradle "posłanym" na gołej ziemi /1990/, czy umieszczona była  na krześle /Galeria AT 1994/. Prace te, w warstwie ikonograficznej realizowane z dużą dbałością o szczegóły /o perfekcję wykonawczą/, w klimatach wypreparowane i sterylne, emanują również witalnością i specyficzną aurą erotyzmu. Podstawowym elementem ostatnich prac Leszka Knaflewskiego jest - dźwięk. Artysta buduje obiekty /"instrumenty"/ przestrzenne /np. "Trumna elektryczna"/, na których wykonuje formy muzyczne, a także realizuje akustyczne instalacje przestrzenne.