Galeria AT

 

 
LESZEK KNAFLEWSKI
PARTY-TURA
 
11 - 15.01.1999
 
 
 
Twórczość Leszka Knaflewskiego ma swoje korzenie w atmosferze i przedstawieniach artystycznych lat 80-tych związanych z tzw. nowe ekspresją, która była formą oryginalnego buntu młodej generacji artystów; przełamywała stereotypy myślowe i konwencje łącząc w ikonografii obiekty przestrzenne z obrazoburczą, dużo-formatową manifestacją malarską, czy "realistyczne" rzeźbą z instalacją lub performance. Klimaty te, prowokacyjna poetyka wystąpień artystycznych, w których artysta aktywnie uczestniczył wówczas /z Kołem Klipsa/ są ciągle obecne w jego sztuce. Prace Knaflewskiego w latach 90-tych uległy stonowaniu emocjonalnemu; zawierają pogłębioną, personalną refleksję, ale również charakterystyczną dla jego twótczości ironię, irracjonalny stosunek do rzeczywistości i prowokację mentalną budowaną często w procesie skojarzeń automatycznych. W swoich wypowiedziach twórczych artysta wykorzystuje m.in. przedmioty gotowe, które zestawia w nieoczekiwane konfiguracje symboliczne jak i jest autorem magicznych obiektów akustycznych.
W Galerii AT Leszek Knaflewski wykonał pierwszy raz akustyczny performance z użyciem drewnianego obiektu z jedną struną, w formie przypominającym trumnę.