Galeria AT

 
 
 KSIĄŻKA I CO DALEJ 1 / BOOK AND WHAT NEXT 1
 
01 – 15.03.1990
 
 
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Joanna Adamczewska, Tomasz Konart, Jarosław Kozłowski,
Andrzej Szewczyk, Cezary Staniszewski, Tomasz Wilmański
 
Muzeum Sienkiewicza w Poznaniu
RAINER VERLAG Berlin
 
Katalog (teksty: Alicja Kępińska, Emmett Williams, Tomasz Wilmański)
 
 
 
W roku 1990 Galeria AT, wraz z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, zorganizowała pierwszy pokaz książek artystycznych z cyklu KSIĄŻKA I CO DALEJ. Byt to jeden z pierwszych pokazów tego typu w Polsce. W wystawie tej brali udział Joanna Adamczewska, Tomasz Konart, Jarosław Kozłowski, Andrzej Szewczyk, Cezary Staniszewski, Tomasz Wilmański. Pierwsza edycja KSIĄŻKI I CO DALEJ obejmowała także pokaz w Muzeum Sienkiewicza książek i druków, realizowanych od 35 lat, przez berlińskie wydawnictwo Rainer Verlag. Cała ekspozycja wydawnictwa Rainer Verlag, licząca ponad 150 pozycji książkowych, najwybitniejszych artystów z całego świata, została przekazana przez szefa wydawnictwa Rainera Pretzella w darze dla Biblioteki Raczyńskich.
 
In 1990, the AT Gallery, together with the Raczyński Library in Poznań, organized the first show of artistic books from the series BOOK AND WHAT NEXT. Byt is one of the first shows of this type in Poland. Joanna Adamczewska, Tomasz Konart, Jarosław Kozłowski, Andrzej Szewczyk, Cezary Staniszewski, Tomasz Wilmański took part in this exhibition. The first edition of BOOK AND WHAT NEXT also included a display at the Sienkiewicz Museum of books and prints that have been produced for 35 years by the Berlin publishing house Rainer Verlag. The entire exhibition of the Rainer Verlag publishing house, consisting of over 150 books by the most outstanding artists from around the world, was donated by the head of the publishing house, Rainer Pretzell, to the Raczyński Library.