Galeria AT

 

MARLENA KUDLICKA

a divided dot

28.04 - 09.05.2014

 

Marlena Kudlicka (ur. 1973r.); w latach 1992-98 studiowała malarstwo w Akademii Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Swoje prace artystyczne prezentowała na wystawach indywidualnych m.in. w Or Gallery Berlin 2014, ARCO Madrid, w kooperacji z galerią ŻAK | BRANICKA 2014; ŻAK | BRANICKA Gallery Berlin 2013; Galeria Bacelos Madryt 2012; Volta New York 2012; Stedefreund Berlin 2012; Lower Manhattan Cultural Council NYC 2009; Kunsthaus Raskolnikow Drezden 2009; International Studio & Curatorial Program NYC 2008; Institute Glasspavilion Volksbuhne Berlin 2007; Location One NYC 2005, oraz brała udział w wielu wystawach grupowych m.in. w Axel Obiger Berlin, Niemcy; CGAC Santiago de Compostela, Hiszpania; Invisible Dog New York, USA; Kunsthaus Erfurt, Niemcy; Void + Tokio, Japonia; 98weeks Bejrut, Liban; Centro de las Artes Salamanca, Meksyk; CASYC Santander, Hiszpania; Galeria Miejska Poznań; White Box NYC, USA. Była stypendystką w Cite Internationale des Arts Paris (nominacja Berlin Senate Cultural Affairs Department 2014); Instytutu A. Mickiewicza (2010/2011); Narodowego Centrum Kultury (2007/2008); Trust For Mutual Understanding New York (2004/2005). Mieszka i pracuje w Berlinie.

W projekcie „a divided dot” dla artystki istotna stała się precyzyjna analiza punktu oraz powody, dla których punkt może być podzielony. Inspiracją w pewnym sensie była tu historia powstawania pierwszych drukarni np. Tetterode w Amsterdamie, mechanizmów oraz maszyn drukarskich (linotyp). W Galerii AT zostaną zaprezentowane kolaże rzeźbiarskie z użyciem szkła i stali. Tytuł, podobnie jak w poprzednich pracach Kudlickiej, odgrywa również rolę rzeźbiarskiej konstrukcji językowej, której formy inspirowane są kształtem liter.

---------

Marlena Kudlicka (b. 1973) in the years 1992 to 1998 studied painting at the Academy of Fine Arts in Poznan. Her works were presented in solo exhibitions (selected) : Or Gallery Berlin 2014, ARCO Madrid represented by ZAK | BRANICKA Berlin 2014; ZAK| BRANICKA Gallery Berlin 2013; Bacelos Gallery Madrid  2012; Volta New York 2012; Stedefreund Berlin 2012; Lower Manhattan Cultural Council NYC 2009; Kunsthaus Raskolnikov Dresden 2009; International Studio & Curatorial Program NYC 2008; Institute Glasspavilion Volksbuhne Berlin 2007; Location One NYC 2005. She has participated in many group exhibitions (selected): Axel Obiger Berlin, CGAC Santiago de Compostela Spain; Invisible Dog New York; Kunsthaus Erfurt, Germany; Void + Tokyo Japan; 98weeks Beirut Lebanon; Centro de las Artes Salamanca Mexico; CASYC Santander Spain; Municipal Gallery Poznan PL; White Box NYC. In 2014 she received a scholarship at the Cite Internationale des Arts Paris granted by the Berlin Senate Cultural Affairs Department; Adam Mickiewicz Institute PL 2010/2011; National Cultural Centre 2007/2008; Trust For Mutual Understanding New York 2004/2005. Kudlicka lives and works in Berlin.

In the project "a divided dot" the artist focuses on analyzing reasons for which a dot may be divided. Kudlicka draws inspirations from the formation of the first printing manufacture such Tetterode in Amsterdam and printing machines like linotype. For the show at AT Gallery the artist will present sculptural collages made of glass and steel. The title, as in previous Kudlicka’s works functions as a sculptural language.

więcej / more: http://www.marlenakudlicka.com