Galeria AT

 

 
 
WOJCIECH KUJAWSKI
RZEŹBA
6 - 10.05.2002
 
 
 
Dotychczasową  twórczość  Wojciecha  Kujawskiego  można  ogólnie scharakteryzować jako poetycko-refleksyjną "opowieść" o naturze człowieka. Swoje prace artykułuje najczęściej w realistycznych formach przedstawieniowych, w precyzyjnie dopracowanej, "szlachetnej" materii rzeźbiarskiej - brązie, mosiądzu, drewnie. Motywem przewodnim w jego dotychczasowej sztuce była przede wszystkim sylwetka psa /symbolu zniewolenia i jednocześnie przywiązania, tzw. "przyjaciela" człowieka/ sytuowana w przeróżnych konfiguracjach i zestawieniach przedmiotowych tj. meble, sprzęty domowe, ubrania etc. Prace te w jakimś sensie przywodzą na myśl literackie przesłanie utworów la Fontaina; przekornie mówią o nas samych. W przedstawieniach "zwierzęcych" twórca ukazuje naszą ułomność, naiwność, nasze rozterki życiowe, niepokoje egzystencjalne. Zadaje sobie i nam istotne pytania. Realizm ikonograficzny i ideowe przesłanie sztuki Kujawskiego są, jak się wydaje, umiejętnie zaaranżowaną prowokacją artystyczną, skłaniającą widza do pogłębionej, personalnej refleksji, do wnikliwej analizy otaczającej rzeczywistości.