Galeria AT

 

EWA KULESZA

Dryf / Drift

13 - 24.03.2017

 

O idei i sensach zawartych w najnowszej realizacji p.t. „Nieśmiertelność”, premierowo prezentowanej w Galerii AT autorka mówiła: „Przez fenomen książki koncepcje, myśli, doświadczenia, postaci, miejsca, proste dialogi lub sytuacje, które się zdarzyły lub są tworem wyobraźni, zamrożone w czasie lub w pewnego rodzaju bezczasowości, urzeczywistniają się wciąż na nowo z każdym czytelnikiem. Granice między tym, co realne a tym, co imaginacyjne nie są nigdy ostre, dochodzi do ciągłego rozszerzania świata, a największa prawda może się objawić przez fikcje. Każda ważna książka to przede wszystkim autor, który stan rzeczy przemienił, zawarł w słowach myśli, które są nieśmiertelne.”