Galeria AT

 

EWA KULESZA
 
NIEŚMIERTELNOŚĆ / IMMORTALITY

16-27.05.2011

 

 EwW swojej twórczości artystycznej Kulesza zajmuje się przede wszystkim rysunkiem, instalacja, obiektami, książką artystyczną. Prace jej charakteryzują się dużą dozą poetyckiej wrażliwości (niejednokrotnie nawiązywały do poetyki surrealistycznej np. do twórczości Rene Magritte’a), jak i zawsze wynikają z intelektualnych dociekań wnikliwie analizujących otaczającą rzeczywistość zjawisk i rzeczy, języka, symboliki kolorów itp. Wyraźnie to artykułowała np. w pracach „n.p.m/p.p.n.” z roku 2003, „A-Z” and „∞” z 2004lub w realizacji „P-P1” z roku 2006, w których wykorzystywała tzw. „przedmioty gotowe” tj. boja morska, wiadro, flaga. Swoje podejście do sztuki Ewa Kulesza tak charakteryzuje: „Podczas pracy nad każdą realizacją proces myślowy jest dla mnie najważniejszy.” O idei i sensach zawartych w najnowszej realizacji p.t. „Nieśmiertelność”, premierowo prezentowanej w Galerii AT autorka mówi: „Przez fenomen książki koncepcje, myśli, doświadczenia, postaci, miejsca, proste dialogi lub sytuacje, które się zdarzyły lub są tworem wyobraźni, zamrożone w czasie lub w pewnego rodzaju bezczasowości, urzeczywistniają się wciąż na nowo z każdym czytelnikiem. Granice między tym, co realne a tym, co imaginacyjne nie są nigdy ostre, dochodzi do ciągłego rozszerzania świata, a największa prawda może się objawić przez fikcje. Każda ważna książka to przede wszystkim autor, który stan rzeczy przemienił, zawarł w słowach myśli, które są nieśmiertelne.” 

Wystawa "Nieśmiertelność" prezentuje 18 cytatów z książek różnych autorów. Napisy wykonane bezpośrednio na ścianie galerii za pomocą popiołu (powstałego po spaleniu drewna). Na  białym stole eksponowane są "odlewy" z popiołu 18 książek.