Galeria AT

 

PIOTR KURKA

PSALM

19 - 23.02.2001

 

 

Piotr Kurka należy do artystów, którzy ze szczególną wnikliwością i pogłębioną wrażliwością aktywnie uczestniczą w docieraniu do rejonów personalnej egzystencji. W swojej sztuce tworzy sytuacje przesycone poetyckimi klimatami, zaskakującymi zestawieniami różnych opcji myślowych, jak i aspektów duchowych. Tworzy prace, które najogólniej mówiąc, oscylują wokół problemu podświadomości, marzeń sennych, symbolicznych odniesień. Atmosfera realizacji Piotra Kurki jest zdominowana niepokojem egzystencjalnym i skłania do refleksyjnego odbioru rzeczywistości. Swoje instalacje - sytuacje artystyczne - buduje najczęściej z wykorzystaniem tzw. przedmiotów gotowych oraz z wykonywanych przez siebie rzeźb np. z brązu, blachy, drewna, żywicy. Rzeźby - obiekty te, realizowane ze szczególną dbałością o niuanse wykończenia formalnego, dotyczą najczęściej przedstawień realistycznych, czy wręcz hiperrealistycznych. W wielu pracach nawiązuje także pośrednio do sfery dźwięku, do muzyki. Można powiedzieć, że obcując ze sztuką artysty obligowani jesteśmy w odczuciach do rozważania, wyraźnie akcentowanego przez artystę, dylematu /problemu/ obecności człowieka w kontekście natury / np. zwierzęcia /. Aczkolwiek, co istotne, język artystyczny, jak i intencje twórcy są dalekie od jednoznacznych aspektów dydaktycznych, czy krytyczno-moralizatorskich, a są skupione przede wszystkim na intymnej, personalnej penetracji własnych emocji, myśli, skrytych przeczuć, oraz dotyczą uniwersalnego przesłania idei sztuki.