Galeria AT

 
 
 
 DOMINIK LEJMAN
 
REDUKCJA
 
15 - 26.10.2007
 
 
Twórczość Dominika Lejmana we wszystkich swoich nowych odsłonach oscyluje zawsze wokół malarstwa, jest ono głównym punktem wyjścia i wyznacza pole doświadczeń artysty. Sam określa się mianem malarza, z tym, że „paleta”, którą się posługuje jest bardzo szeroka medialnie. Łączy prace malarskie z nowymi możliwościami wypowiedzi artystycznych np. z projekcjami wideo, tworzy tzw. wideofreski, czy wielkoformatowe fototapety. W sztuce Lejmana wyczuwalne jest silne określenie kondycji człowieka, z jego niepokojami, uwikłaniami, które niesie współczesna, stechnicyzowana „cywilizacja przyspieszenia”. Ewa Gorzadek trafnie zauważa, że: „Intencją artysty było poszerzenie granic malarstwa, aktualizacja tradycyjnego medium za pomocą nowych technik wizualnych. Powierzchnie monochromatycznych, abstrakcyjnych płócien, wyraźnie nawiązujących do tradycji malarstwa modernistycznego, spełniają rolę ekranu czy membrany, na którą artysta rzutuje przy pełnym oświetleniu projekcje wideo. Na filmach pojawiają się najczęściej nagie, skulone ciała (w wielu pracach jest to wizerunek autora) lub postać widza z galerii, transmitowana za pomocą kamery w rzeczywistość obrazu. Jego "elektroniczne malarstwo" lub "inkorporowane obrazy" wprowadzają do tradycyjnego medium nowe elementy, takie jak czas i ruch, a zarazem stwarzają możliwość zbudowania pracy o wielu warstwach, tak strukturalnych, jak i znaczeniowych. Ruchoma projekcja wideo stapia się z malaturą płótna, staje się organicznym elementem obrazu, jakby była ukryta gdzieś pod jego powierzchnią. Jest to odpowiedź na specyfikę współczesnych czasów, nasyconych do granic możliwości ruchomymi obrazkami.”
Partycypując w sztuce Dominika Lejmana musimy sobie zadawać pytania o własną tożsamość w otaczającej nas rzeczywistości i bacznie rozpoznawać fakty, które są tylko złudną iluzją i gdzie istnieje faktyczna granica między fikcją mediów a naszym personalnym istnieniem.
Wiecej na stronie:  http://www.dominiklejman.com/