Galeria AT

RYSZARD ŁUGOWSKI
 
 

Ryszard Ługowski (ur. 1955); studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom na Wydziale Malarstwa w 1982 roku. Obecnie jest profesorem, prowadzi pracownię Kształtowania Otoczenia w Instytucie Sztuk Pięknych w UJK w Kielcach, oraz pracownię rysunku na Wydziale Grafiki w ASP w Warszawie. W sztuce zajmuje się przede wszystkim rzeźbą, rysunkiem, instalacją, performance, oraz filmem eksperymentalnym. Brał udział m. in. w wystawach: w Muzeum M. Chagalla, Witebsk (1996), Instytut Polski, Sztokholm (1997r.), Biblioteka Miejska, Kassel (1997), ,,Faunomania” Galeria Szósta Linia, Mińsk (1998), Borej Art Center, St. Petersburg (2003r.),  „Bunt i powinność”, Galeria Zachęta, Warszawa (2004),  „Prometheus-Faunomania”, Galeria RODA STEN, Goeteborg (2005r.), „Ikony Zwycięstwa”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej, Radom (2007), „Muśnięcie grawitacji”, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko (2016). Mieszka i pracuje w Warszawie.

Ryszard Ługowski (b. 1955); he studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Diploma at the Faculty of Painting in 1982. At present, he is a Professor, he runs a ‘Shaping the Environment’ workshop at the Institute of Fine Arts at UJK in Kielce, and a drawing studio at the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In art he mainly deals with sculpture, drawing, installation, performance and experimental film. He participated, among others in exhibitions: at M. Chagall Museum, Vitebsk (1996), Polish Institute, Stockholm (1997), Municipal Library, Kassel (1997), ,,Faunomania”, Szósta Linia Gallery, Minsk, (1998), Borej Art Center, St. Petersburg (2003), ,,Bunt and duty”, Zacheta Gallery, Warsaw (2004), ,,Prometheus-Faunomania”, RODA STEN Gallery, Goeteborg (2005), ,,Icons of Victory”, Mazovian Center for Contemporary Art, Radom (2007), ,,Brush of gravity”, Center of Polish Sculpture, Orońsko (2016). He lives and works in Warsaw.

 Więcej na stronie / More: Culture.pl
 
Wystawy w Galerii AT / Exhibitions in AT Gallery
 
indywidualne / ona man shows:
1991 - "Łzy mielonych obłoków"
1996 - "Corpus"
2006 - "Jowisz Io i inne ciała" >>
2019 - "Wsłyszenie" >>
 
zbiorowe / groups:
1992 - "Przestrzeń a czas personalny" (Galeria BWA Szczecin) >>
2003 - "Galeria AT 1982-2002" (Galeria Miejska Arsenał Poznań)
2007 - "Blisko / Daleko" (Galeria AT 1982 - 2007)
2013 -  TE BYT (Galeria Aula UAP) >>
2019 - TE BYT II (Atrium UAP) >>