Galeria AT

 
Ryszard Ługowski
 
Wsłyszenie / In listen
 
11 - 22.03.2019
 

Instalacja w Galerii AT składała się z trzech różnych elementów, które w pewien sposób nawiązują do tragedii narodu i kultury Tybetu. Jest też próbą uwrażliwienia nas na wszelkie zjawiska dziejące się na pograniczu naszej percepcji, lub z dala od naszych codziennych spraw. Kluczowym elementem wystawy jest prosty obiekt dźwiękowy nawiązujący do dzwonów czy gongów świątynnych. Według legend i spisanych opowieści mnichów buddyjskich dźwięk dzwonu był częstym impulsem do osiągnięcia oświecenia. Jak sam artysta mówi: praca Wsłyszenie wyprzedza i analizuje zjawiska. Jest stanem intuicyjnej percepcji, uważności i zrozumienia. Chodzi mi o medytacyjny, aktywny i głęboki stosunek samego nasłuchiwania, przeżywania słyszenia - wewnętrznej, emocjonalnej, osobistej reakcji na dźwięki.