Galeria AT

 

 

TOMASZ MATUSZAK
 
Memory War
 
25.03 - 08.04.2013
 
 
 

Tomasz Matuszak (ur. 1967 w Łodzi); studiował na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1993 roku. Od 2008 roku jest pracownikiem dydaktycznym w pracowni rzeźby na Wydziale Tkaniny i Ubioru w ASP w Łodzi. Prace artystyczne prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Galerii Imaginarium w Łodzi, Galerii Wschodnia w Łodzi, Galerii Kont w Lublinie, The Arab-Jewish Center, Haifa, Izrael, Galerii Manhattan w Łodzi, Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Kronika w Bytomiu oraz brał udział w wystawach w Niemczech, Bułgarii, Izraelu, Szwecji. Był stypendystą Artslink - Nowy York, Schloss Solitude - Studgartt i ART/OMI - USA. Mieszka i pracuje w Łodzi.    

 Swoją pracę prezentowaną w Galerii AT Tomasz Matuszak tak określa:

"Memory War jest dla mnie rodzajem zmanipulowania pamięcią w celu upowszechnienia 'dokumentacji' z procesu 'zacementowania' treści lub inaczej zawartości (w tym wypadku być może mało istotnej) wnętrz wystawianych obiektów. Bierze się to z ciągłego zainteresowania następstwami świadectw (dokumentacji) i odtwarzania historii i implikacjami życia w iluzji poglądów na jej temat. Nie ma wyjścia. Historia nie jest nauką ścisłą i zależy od interpretacji. Traktowanie jej w performatywny sposób kusi łatwością nadużyć i przekłamań. Chęć zdobycia przewagi na polu wersji prawdy obowiązującej społecznie skłania do działań w stylu "betonowania" - najlepiej na zawsze - pewnej wersji lub interpretacji wydarzeń. Nie posiadając dostępu do oryginałów wydarzeń tworzymy paradygmaty na bazie niepełnych lub wręcz fałszywych świadectw."