Galeria AT

 
 
 
AGATA MICHOWSKA
 
COMPLEX
 
12 - 16.03.2007
 
 
 
Agata Michowska zajmuje się w sztuce przede wszystkim rzeźbą, instalacją, fotografią, ostatnio filmem wideo. Podstawowym zagadnieniem charakteryzującym twórczość Agaty Michowskiej jest doświadczanie szeroko rozumianej przestrzeni, tak w sensie typowo rzeźbiarskim, jak i architektonicznym. Z jednej strony realizacje rzeźbiarskie stanowią dla artystki rozbudowaną kompozycję implikujących się prostych form przestrzennych, a z drugiej strony obecność tych układów form w galerii aranżuje, anektuje je w logicznie uzasadniony sposób. Surowy, geometryczny charakter tych obiektów niejednokrotnie podkreśla nieskazitelna biel, jaką artystka uzyskuje w precyzyjnie dopracowanym gipsie - materiale neutralnym i "nieszlachetnym". W ostatnim czasie Michowska realizuje przede wszystkim obiekty, prace fotograficzne i wideo. Są to dzieła przesycone poetycką aurą i w większej mierze odnoszą się do tajemniczej natury człowieka.Wrealizacjach wideo, podstawowym elementem narracji jest czas i forma. Obrazowi towarzyszy często dźwięk, jak również tekst. Realizacje te charakteryzuje podobny, jak w rzeźbach z lat ubiegłych, subtelny (wyrafinowany) minimalizm. O najnowszej pracy prezentowanej w Galerii AT artystka mówi: „Projekt COMPLEX nawiązuje w warstwie formalnej do moich wcześniejszych realizacji takich jak Joshua`s Dream czy Fairy Tale (2006) , w których podążam za moją  koncepcją rzeźby jako ruchu w czasie i przestrzeni, transformacji, płynności, przechodzenia jednej formy w drugą. Użyte przeze mnie środki takie jak dźwięk i obraz ruchomy nie pełnią autonomicznej roli, lecz są podporządkowane nadrzędnej idei, traktowanej przeze mnie jako całość. Tym samym rzeźba przestaje być punktem w przestrzeni, a staje się cała ową przestrzenią, zespala się z nią, podporządkowuje ją sobie całkowicie”.