Galeria AT

www.bogdanperzynski.com

 

BOGDAN PERZYŃSKI

BALSAMICZNY OCET Z MODENY

28.05 - 01.06.2001

 

Bogdan Perzyński (ur.1954r w Poznaniu.); w latach 1975-1979 studiował malarstwo w PWSSP w Poznaniu. W latach 1980-83 był pedagogiem w PWSSP w Poznaniu. W 1983 roku wyjechał do USA i w latach 1984-87 wykładał na College of Creatiye Studies and Department of Art, UCSB w Santa Barbara. Od 1987 roku jest prof. w Art Department, University of Texas at Austin, Austin, Texas, USA. Prace artystyczne prezentował na wielu wystawach indywidualnych m.in. w Galerii Akumulatory 2, Poznań, Galerii Pi, Kraków, Galerii Piwna 20/26, Warszawa, Shoshana Wayne Gallery, Santa Monica, CA, Galerii Wschodnia, Łódź, College of the Mainland Fine Arts Gallery, Texas City, TX, UTSA Salellite Space, San Antonio, TX, Lawndale Art Center, Houston, TX, oraz brał udział w kilkudziesi©ciu wystawach zbiorowych m.in. w "Faculty Show", Archer Huntington Gallery, Austin, TX, "Caffe degli Artisti", De Saisset Museum, Santa Clara, CA, "Conscience and Content", Art League of Houston, Houston, TX, "Positions", Mexic-Arte Museum, Austin, TX, "64 Beds", Performance at Jefferson Plaľa, Washington D.C., "Digital Dramas", Ariington Museum of Art, Anington, TX, "Fresh Ink", Austin Museum of Art, Austin, TX, "Revelation", Dallas Visual Art Center, Dallas, TX, "War: Artisfs Bulletin Board", Postmasters, New York, NY , USA. Mieszka i pracuje w Austin, Texas, USA. Wiecej na stronie  http://www.bogdanperzynski.com/    

W sztuce Bogdana Perzyńskiego możemy zauważyć kilka okresów doświadczeń twórczych, wzajemnie na siebie oddziaływujących i będących konsekwencjo jego ciągłych poszukiwań artystycznych. Początkowo w swoich pracach artysta używał czasu jako materii. Istotne były dla niego badania semiotyki języka, w tym szczególnie języka filmowego. Ale trzeba zaznaczyć, że prace, które wówczas tworzył nie funkcjonowały jako język, lecz jako izolowane "przedmioty semiotyczne". Zainteresowania artysty były skierowane na aktualną obecność artysty i na akt działania. W konsekwencji filozoficznych rozpatrywań czasu, interesował się brakiem cech artystycznych w ogóle i koniecznością konkretnego zastosowania przedmiotu, a także nietrwałością definicji i marginesowymi teoriami społecznymi. Pod koniec lat 80-tych Perzyński zaczyna stosować w swojej sztuce technologię. Od tego czasu sterowanie cyfrowe oraz urządzenia elektroniczne stały się nierozłącznymi tworzywami jego technologicznie oprzyrządowanych instalacji, w których istotny był, nie sam "język instalacji", lecz rozwój wewnątrz struktury i treści poszczególnych prac. W ciągu kilku ostatnich lat Perzyński tworzy wideograficzne działania interakcyjne; pracuje nad zastosowaniem wysokiej jakości narzędzi cyfrowych w sztuce wizualizacji, stanowiących dla niego obecnie podstawowe środki budowania i montażu obrazu i dźwięku. Koncentruje się nad zjawiskiem entropii; stanem entropii w naturze i kulturze, w tym zmiany w rozumieniu "biologicznego ciała" i "osobistej przestrzeni i czasu".