Galeria AT

 

TOMASZ PSUJA

bez tytułu

27 - 31.01.2003

 
Tomasz Psuja (ur. 1956 - zm. 2016); w latach 1976 - 1981 studiował w PWSSP w Poznaniu. W 1981 roku uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Eugeniusza Markowskiego. Od 1991 roku prowadzi Pracownię Malarstwa w ASP (obecnie UAP) w Poznaniu. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych m.in. w Kleine Kellergalerie, Trappenkamp, Niemcy, Galerii ON, Poznań, Ateliergemeinschaft Wassermühle, Steinfurt bei Kiel, Niemcy, Galerii Wielka 19, Poznań, Galerii Grodzka BWA, Lublin, SARP-ie, Warszawa, Galerii ASP, Poznań, oraz brał udział w wystawach zbiorowych m.in. w Galerii Krzysztofory, Kraków, Galerie Kubus, Hannover, Niemcy, Galerii BWA, Poznań, Galerii Zachęta, Warszawa, Galerii Artio, Ateny,Grecja, Museum Bochum, Bochum, Niemcy, Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań.
Twórczość Tomasza Psuji kształtowała się w okresie swoistego „renesansu” malarstwa; w latach 80-tych, gdy wielu młodych artystów wpisywało się w ogólnoświatowy nurt, obowiązującej wówczas, nowej ekspresji, tzw. dzikiego malarstwa. Dla artysty okres ten był zapewne znaczący w jego dojrzewaniu artystycznym, aczkolwiek nie miał wyraźnego i bezpośredniego przełożenia na jego poszukiwania twórcze. Interesował go przede wszystkim pejzaż, do którego podchodził w swoich pracach w specyficzny, indywidualny sposób. Z czasem jego obrazy przyjmują coraz bardziej niekonwencjonalną formę - stonowaną /monochromatyczną/ w walorach  kolorystycznych i abstrakcyjną w rozwiązaniach ikonograficznych. Artysta zaczął wykorzystywać możliwości jakie daje animacja komputerowa, rysowanie za pomocą myszki komputerowej; nie ulegając jednocześnie niekontrolowanej fascynacji współczesną techniką. Prowadził specyficzną grę z konwencją, przekładał walory natury na system prostych znaków przetwarzanych przez komputer. Obrazy tworzone /nie malowane/ przez Tomasza Psuję to dużo-formatowe kolaże, budowane z kartek papieru, wydruków komputerowych. Dzięki multiplikowaniu na obrazie jednego motywu /rysunku komputerowego/ artysta uzyskuje swego rodzaju „martwy ruch poklatkowy”, co może sugerować podobieństwa do pracy nad filmem. Pomimo, że twórca określa się mianem „konserwatysty” w sztuce, jego prace znacznie wybiegają poza tradycyjne konwencje klasycznego malarstwa. Z jednej strony w obrazach Tomasza Psuji następuje w jakimś sensie redukcja „nieskończonych” możliwości komputera, z drugiej, prace te są rodzajem zdyscyplinowanej i przekornej gry z malarstwem jako takim. W 2000 roku Jaromir Jedliński tak charakteryzował twórczość artysty: „Obrazy Psuji nieznacznie ewoluują, zmierzając ku coraz większej czystości, ku syntezie widzenia oraz - stanowiącego jego owoc - obrazowania. Ślady chaosu ujmowane są tu w posiadające swój własny rytm formy. /..../ Są to obrazy czaso-przestrzenne.”