Galeria AT

 

DAN SENN (USA)
UNCOVERED STATES (Odkryte Stany)
03 – 11.04.2006

 

 

Dan Senn (ur. 1951 r. w USA); artysta amerykański, zajmuje się sztuką intermedialną, jest kompozytorem muzyki eksperymentalnej, performerem, tworzy rzeźby kinetyczno-akustyczne, ceramikę, filmy wideo. Studiowałmuzykę na University of Wisconsin at LaCrosse i na University of Illinois at Urbana, gdzie w roku 1985 uzyskał doktorat w zakresie kompozycji muzycznej. Był profesorem na kilku uczelniach w USA m.in. na Music Ball State University, University of Illinois, Urbana. Utwory z zakresu eksperymentalnej muzyki publikował na licznych płytach CD wydawanych m.in. przez Smith Publication and Sonic Arts Edition of  Batlimore. Prace (instalacje multimedialne) z zakresu kinetycznej rzeźby akustycznej, oraz działania typu performance, wideo art prezentował w licznych galeriach i muzeach na całym świecie m.in. w Portland Art Center, Roulette Intermedium, Location One, New York City, International Space Band Project, Portland, Prague, Kladno, Oregon State University, Corvallis, Los Angeles County Museum of Arts, New York City Public Library, Marshall University, West Virginia, Diapason Gallery, New York. Mieszka i pracuje w Beaverton, Oregon, USA. Więcej na stronie  http://www.newsense-intermedium.com/
O Dan Sennie można powiedzieć, że jest przede wszystkim artystą dźwięku, gdyż podstawowym elementem w jego realizacjach artystycznych jest sfera akustyczna. Dźwięk w jego pracach powstaje zazwyczaj w procesie elektronicznego przetworzenia nagranych wcześniej tekstów lub generowany jest komputerowo. Artysta tworzy akustyczne instalacje, w których zbudowane/zaaranżowane przez siebie rzeźby -instrumenty sculptural instruments wprowadzane są w permanentny ruch za pomocą naturalnej wibracji zestawów głośnikowych. W procesie tym artysta uzyskuje abstrakcyjne (perkusyjne) walory akustyczne. Wykorzystuje do tego wypowiadane przez zaproszonych artystów, farmerów lub urzędników teksty (zarejestrowane i odtwarzane z CD), odnoszące się najczęściej do amerykańskich problemów socjalnych, politycznych czy społecznych. Kinetyczno-akustyczne rzeźby prezentuje zarówno w galeriach, jak i w przestrzeniach otwartych tj. parki miejskie, ogrody (np. w Volunteer Park Conservatory w Seattle, 2001). Ważnym aspektem w twórczości Senna jest film wideo, który stanowi zazwyczaj integralną część jego instalacji.  
  

An installation of kinetic sculptural instruments, 8 channels of  spoken text, and multi-channel video. The kinetic instruments  are set in motion using sub-audio pulses, in the 0 to 9 herz range, over modified speakers called pumps. One set of instruments will strike the floor along with found metal resonators, another will shake maize in plastic bottles, and another will rattle thin pine dowels inside tuned clear tubes. The pitched and percussive sounds produced will be accompanied by  the recorded sound of the artist speaking the American Pledge of Allegiance syllablically-also played back over the speaker pumps. Projected above the installation will be video fragments of three American social events: a Klu Klux Klan rally, a farmer's market, and a New Orleans-like parade. The installation is continous and automated.