Galeria AT

 

MIKOŁAJ SMOCZYŃSKI
bez tytułu
17 - 21.01.2000
 
Mikołaj Smoczyński (ur. 1955r. – zm. 2009r.); studiował w PWSSP w Łodzi /1974-75/, na UMCS Lublin /1975-79/, oraz w ASP Warszawa /1984-85/. Był pracownikiem dydaktycznym na UMCS w Lublinie. Swoje prace artystyczne prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Galerii Foksal Warszawa, Galerii Wschodnia Łódź, Galerii Stara Lublin, Galerii Arsenał Białystok, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski Warszawa, Galerii Potocka, Kraków, Rosa Esman Gallery, Nowy Jork, Galerii Krzysztofory Kraków, Galerii Zachęta Warszawa, IFA Galerie Berlin, oraz brał udział w wystawach zbiorowych w Polsce, Japonii, USA, Kanadzie, Niemczech, Anglii, Danii, Francji. Więcej na stronie Culture.pl , EXIT
Jedną z podstawowych cech charakteryzujących twórczość Mikołaja Smoczyńskiego jest fakt podporządkowywania i ujawniania aspektów i specyfiki architektury wnętrz. Za każdym razem zastana przestrzeń pomieszczenia istotnie znaczy dla artysty i uczestniczy w akcie kreacyjnym. Jest przyczyną do ingerencji, swoistego przyporządkowania i pokazania w nowym kontekście. "Materiałami" konstytuującymi wypowiedzi artystyczne Smoczyńskiego są najczęściej fragmenty ścian, podłoga czy sklepienie sufitu. Tzn. wszystko to, co z pozoru w oczywisty sposób wyróżnia i kształtuje architekturę pomieszczenia wybranego przez artystę, a co tak naprawdę kryje zazwyczaj nieoczekiwane, niezauważone i interesujące ślady obecności i czasu. Twórca w tych swoistych ingerencjach - aktach artystycznych mówi, że nic nie jest takie jak nam się wydaje, że całe otoczenie, a szczególnie to wybrane /np. w galerii/, przepełnione jest bogactwem zaskakujących form, faktur, kształtów, kolorów. Mikołaj Smoczyński pracuje z przestrzenią, stanowi ona dla niego główną inspirację, pozwala na budowanie własnej rzeczywistości twórczej. Często odbywa się to w akcie samego wskazania na wybrany fragment przestrzeni np. w minimalnym, subtelnym zdjęciu tynku, czy farby ze ściany lub usunięciu niewielkiego fragmentu kamiennej podłogi. Innym razem artysta konstruuje wielkie obiekty, przestrzenie w przestrzeniach, z materiałów z pozoru wyglądających jakby autentycznie należały do otaczającej rzeczywistości i to zarówno pod względem formy jak i koloru. Zresztą kolorystyka towarzysząca instalacjom – interwencjom artysty zazwyczaj jest stonowana, naturalnie "zabrudzona", co ma swoje dodatkowe wartości oraz niesie ze sobą szczególne klimaty i poczucie specyficznej, egzystencjalnej atmosfery. Co istotne, czytelna jest w tych realizacjach duża wrażliwość malarska; umiejętność precyzyjnego, z dużym wyczuciem stosowanego, doboru odpowiednich proporcji walorowych i przestrzennych. Twórczość Mikołaja Smoczyńskiego jest esencjonalna, pozbawiona dekoracyjności, dotyka spraw najistotniejszych, umiejętnie reaguje na podstawowe elementy rzeczywistości, zwłaszcza tej, która warunkuje najbliższe otoczenie człowieka.