Galeria AT

 

MIKOŁAJ SMOCZYŃSKI

bez tytułu

12 - 16.10.1998

 

Twórczość Mikołaja Smoczyńskiego jest wielowątkowa; charakteryzując się dużym ładunkiem intelektualnej dygresji, jest jednocześnie w klimatach egzystencjalna w ekspresji ikonograficznej. Operując najczęściej minimalnymi środkami wyrazu - w logicznym procesie konstrukcji - artysta uzyskuje paradoksalnie stan emocjonalnej pełni. Punktem wyjścia w wielu przedstawieniach Smoczyńskiego jest fakt jego obecności w konkretnym czasie i przestrzeni; w pomieszczeniu /galerii/ ze ścianami, podłogą, na których to dokonuje szczególnych "zabiegów" np. zdejmując ze ścian i przenosząc w inne miejsce fragmenty nawarstwionej, starej farby. Poprzez ten proces - "Transfer", "Akcja równoległa", jak sam tytułuje swoje realizacje - powstają specyficzne ścianoobrazy, "zdjęcia". Jak trafnie ujmuje to Angelika Stepke: "Ścianoobrazy Smoczyńskiego są zdjęciami o tyle, że rzeczywiście składają się z pierwowzoru i odbitki, z oryginału i "kopii", a stają się widoczne dopiero wtedy gdy do tego ukrytego Pomiędzy zostaje wpuszczone światło, tak aby mogło ono stać się obrazem". Niemniej istotnym aspektem w twórczości artysty jest fotografia, perfekcyjne zdjęcia czarno-białe, które rejestrują przestrzenie wykreowane przez niego w galerii lub stanowią autonomiczny przedmiot obrazowania poza kontekstem poprzednich działań artysty. Na wystawie w Galerii AT Mikołaj Smoczyński zaprezentował cykl czarno-białych fotografii.