Galeria AT

 

BENTE STOKKE (Norwegia)

Ołówek i papier

17 - 28.05.2010

 


  

Jednym z najistotniejszych aspektów występujących w sztuce Bente Stokke jest problem czasu, a podstawowym materiałem jakiego używała dotychczas w swoich realizacjach był popiół (powstający po spalania odpadów przemysłowych). Od początku lat 80-tych artystka przykrywa popiołem przedmioty, sprzęty codziennego użytku jak i ściany, okna w przestrzeniach wystawowych. Były to często aranżacje totalne jak np. w cyklu prac "Wall Curtains", gdy artystka pokryła (lub raczej obrzuciła) dużą przestrzeń ściany grubą warstwą popiołu. Bente Stokke dąży za każdym razem do uniwersalności w swojej sztuce i jak zauważa Michael Hübl: "szary, unoszący się pył jaki rozrzuca artystka jest zarówno materialnym streszczeniem przedmiotowego świata jak komentarzem wobec relacji pomiędzy przestrzenią i czasem - między cząstką i kosmosem teraźniejszością i wiecznością". Artystka działa pomiędzy dwoma uwarunkowaniami - destrukcją i redukcją. Materialny świat w jej pracach zostaje zneutralizowany, przekształcany w skoncentrowaną formę. Od wielu lat Bente Stokke zajmuje się tworzeniem książek, np. cykl "Book of Things", który nazywa "albumem poezji". Ta realizacji książkowa składa się z 20 tomów, w których artysta umieszczała słowa w różnych językach określające nazwy rzeczy, przedmiotów, z którymi obcuje na co dzień w różnych zakątkach świata. Gromadzi tu słowa pozbawione faktycznego kontekstu semantycznej spójności, co powoduje wrażenie braku ograniczenia czy nieskończoności. Ważnym elementem w twórczości artystki jest także rysunek, a właściwie proces rysowania; akt pokrywania kartki papieru grafitem, będący niejednokrotnie dla niej długotrwałą czynnością procesualną.