Galeria AT

 

 
ANDRZEJ SYSKA
 
ZAKLĘCIA
 
14 - 18.01.2002
 
 
 
 
Andrzej Syska należy do artystów, którzy w swojej twórczości nieustannie i z dużą dociekliwością /przesyconą poetyckimi klimatami/ badają fenomen rzeczywistości - codziennych przedmiotów /relacji między nimi zachodzących/, zjawisk wizualnych np. obecności światła i ciemności, oraz magii obrazu "zatrzymanego" w kadrze fotograficznym czy filmowym. Artysta tworzy interdyscyplinarne instalacje przestrzenne, zestawiając w nich np. projekcje wideo z przedmiotami tzw. gotowymi, jak i z obecnością światła, najczęściej ujawnianego /sterowanego/ poprzez termostaty. Z jednej strony wykorzystuje w swoich pracach rolę przypadku, z drugiej, zawsze precyzyjnie i logicznie buduje   język wypowiedzi artystycznej, który nasyca intelektualnym przesłaniem i filozoficzną zadumą. Można domniemać, że Andrzej Syska konstruuje za każdym razem w swoje sztuce swoiste "laboratorium badawcze", które pozwala mu na pełniejszą partycypację, tak w świecie przedmiotów i zjawisk, jak i, co istotne, we własnej, personalnej, przepełnionej intymną pasją i niepokojem egzystencji .