Galeria AT

 

ANDRZEJ SYSKA

Patrzeć / Widzieć
To Look / To See

 

16.05 - 27.05.2016

 

Kolejna realizacja z rozpoczętego kilka lat temu pracą „Zachodni wiatr“ cyklu. Doświadczenia zebrane w czasie pobytu artysty w obozie dla uchodźców z Sahary Zachodniej, stanowią źródło inspiracji dla kolejnych prac, które realizowane są w wielu „językach“ i udostępniane są publicznie w różnorodnych formach. Powstaje w ten sposób rozwijana w czasie i budowana w różnych mediach hybrydowa opowieść o uniwersalnym przesłaniu. Tę opowieść można konstruować indywidualnie, korzystając ze stopniowo ujawnianych przez autora i odkrywanych przez zainteresowanego widza w obszarach różnych mediów fragmentów.
Niszowa, jak się jeszcze kilka lat temu wydawało tematyka oraz „egzotyczne“ źrodło inspiracji, stają się zaskakująco aktualne zarówno w europejskim jak i naszym, krajowym, społecznym i politycznym oraz humanistycznym kontekście. Archiwalne ale wciąż żywe i  obecne w pamięci obrazy powracają obsesyjnie nabierając wciąż aktualnych, często na nowo odkrywanych znaczeń.