Galeria AT

 

 
 
ANDRZEJ SYSKA
 
NI MNIEJ, NI WIĘCEJ
ALBO MNIEJ WIĘCEJ
 
12 - 16.10.1992
 
 
 
Na początku lat 80-tych Andrzej Syska wykonywał precyzyjne konstrukcje drewniane, odwołujące się w pewnym sensie do minimalizmu geometrycznego, aranżujące przestrzeń logicznym układem znaczeniowym. Ostatnie realizacje artysty zachowują logiczne linią myślową, ale są jednocześnie wzbogacone o nowe środki wypowiedzi, takie jak np. rzutniki do slajdów, systemy żarówek, przedmioty gotowe. Elementy instalacji A. Syski tworzą wzajemnie dopełniający się układ zamknięty, samoregulujący się, gdzie czas /istotna aspekt tych realizacji/ wynika z wewnętrznej konsekwencji konstrukcyjnej samej pracy /np. wystawa p.t. "Four o’clock” CSW Warszawa/.