Galeria AT

 

ANDRZEJ SYSKA

Lumenofobie

15 - 19.01.1996

 

 

 

Andrzej Syska zajmuje się przede wszystkim realizowaniem obiektów i instalacji. Z dużą precyzją i wyczuciem aranżuje przestrzeń galerii konstruując skomplikowane niejednokrotnie układy elektrycznych połączeń, wykorzystując do tego np. rzutniki do slajdów, termostaty, grzałki do wody, żarówki, neonówki etc. Realizuje prace w których jednym z głównych problemów jest ŚWIATŁO pojmowane jako energia kształtująca przestrzeń. Andrzej Syska w swoich multimedialnych instalacjach, budowanych zarówno z przedmiotów gotowych jak i obiektów wykonywanych, tworzy samoregulujący się i samosterujący się organizm, którego funkcjonowanie podważa pozorną oczywistość stechnicyzowanego świata i jednocześnie nawiązuje do logiki i porządku praw i zasad istniejących w naturze. W sztuce tworzonej przez artystę nie ma jednoznacznych rozstrzygnięć dotyka ona wielu istotnych zagadnień naszej egzystencji, poszerzając pole naszej percepcji odwołuje się ona zarówno do porządkującego, racjonalnego umysłu, jak i do intuicyjnej wrażliwości.