Galeria AT

 

pomiędzy / in-between

 

Jacek Jagielski, Andrzej Syska,
Zbigniew Taszycki, Tomasz Wilmański
 
 
Tallinna Kunstihoone, Tallinn, Estonia
październik / October 1996
 
 
 
tekst / text: Alicja Kępińska
 
 
fragment tekstu:
 
"Najczęściej moje pisarskie zabiegi polegały na odejmowaniu ciężaru; starałem się zdejmować ciężar z ludzkich postaci, z ciał niebieskich, z miast..." Tak Italo Calvino definiuje w eseju "Lekkość" naturę swojej twórczości, swoje poszukiwanie "antyciał", które przywróciły by nam bliskość literatury i zjawisk świata i pozwoliły pokonać jego bezwład. Dlatego pisarz przywołuje mit Perseusza - lotnej postaci w skrzydlatych sandałach, unoszącej się na chmurach i na powiewach wiatru: on to pokonał "kamienną" naturę Meduzy i uwolnił świat od nieznośnego ciężaru. [..]
 
"Most often my writing endeavours consisted in taking off the weight. I was trying to take the weight off human characters, celestial bodies, cities... "This is how in his essay "The Lightness" Italo Calvino defines the nature of his literary output, his search for "antibodies", which would restore the closeness of literature and the world's phenomena to us, allowing us to overcome its inertia. Calvino recalls the myth of Perseus - the ethereal figure in winged sandals, floating on clouds and breaths of the wind: it was he who conquered Medusa's "stony" nature and freed the world from the unbearable weight. [..]