Galeria AT

 
Filip Wierzbicki - Nowak
 
Styggforsen
 
14 - 25.10.2019
 
Filip Wierzbicki-Nowak (ur.1985); studiował malarstwo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dyplom obronił w 2012 roku, w pracowni prof. Dominika Lejmana. Tytuł doktora uzyskał w UAP, w 2018 roku. Obecnie jest asystentem w VIII Pracowni Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Należy do wyróżniających się i aktywnych artystów młodego pokolenia; w sztuce zajmuje się przede wszystkim działaniami site-specific, instalacją, obiektem, sztuką multimedialną. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Polsce, Niemczech, Irlandii, Holandii, Japonii, Tajwanie. Prace artystyczne realizował także podczas wyjazdów stypendialnych w: AKI ArtEZ Academie voor Art & Design (Holandia); International Dresden Summer Academy for Visual Arts (Niemcy); Universitat Politecnica de Valencia (Hiszpania). Mieszka i pracuje w Poznaniu.
 
Filip Wierzbicki-Nowak (born 1985); studied painting at the University of Arts in Poznań. He defended his diploma in 2012, in studio of Prof. Dominik Lejman. He obtained his doctoral degree at UAP in 2018. Currently, he is an assistant in VIII Drawing Studio at the University of Arts in Poznań. He belongs to outstanding and active artists of young generation; in art he mainly deals with site-specific activities, installation, object, and multimedia art. He presented his works at individual and group exhibitions, including in Poland, Germany, Ireland, the Netherlands, Japan and Taiwan. Works of art realized also during trips scholarship: AKI ArtEZ Academie voor Art & Design (Holland); International Dresden Summer Academy for Visual Arts (Germany); Universitat Politecnica de Valencia (Spain).
He lives and works in Poznań.
więcej / more
 

Powstanie pracy prezentowanej w Galerii AT p.t. „Styggforsen” (nazwa wodospadu, odnosząca się do nieokiełznanej, spadającej wody), poprzedziła podróż artysty do środkowego regionu Szwecji, gdzie miał okazję zobaczyć i poczuć wodospad, zlokalizowany na skraju krateru uderzeniowego jeziora Siljan, wydrążony przez meteoryt ok. 377 milionów lat temu. Osobiste doznanie tej spektakularnej, magicznej i zarazem „widowiskowej” siły natury było dla Filipa Wierzbickiego główną inspiracją w realizacji tej pracy artystycznej. Jak twierdzi autor: „bezpośrednie zetknięcie się z tym wodospadem, budzi doznania poczucia harmonii, równowagi i sprawia, że człowiek nie słyszy nawet własnych myśli. To hipnotyzujące piękno uświadamia nieprzewidywalną potęgę natury, która często zakłócana jest przez medialny szum informacyjny oraz cyfrowe nośniki rejestrujące obraz. Nie pozwalają dostrzec tego co stałe, lecz wkrótce może ulec erozji. Dramatyczne wyzwania współczesności i często ubogie interpretowanie natury poprzez środki masowego przekazu uniemożliwiają dogłębne rozumienie przeszłości, teraźniejszość i przyszłości.”