Galeria AT

 

KSIĄŻKA I CO DALEJ 14 / BOOK AND WHAT NEXT 14

TRIBUTE TO EMMETT WILLIAMS

23.02 - 06.03.2015

 

"Akcja performance, ruch i spontaniczna gra z odbiorcą stały się najczęstszą formą działania tego artysty. Dlatego przywołując postać Williamsa w odniesieniu do poezji konkretnej, mamy na myśli nie tylko jego poematy zamknięte na stronicach katalogów czy wypełniające wnętrza galerii, ale  utwory dodatkowo eksploatowane przez tego artystę w recytacji […] Również dlatego zalicza się Williamsa do grona artystów tworzących poezję dźwiękową oraz stojących na pograniczu zapisu i dźwięku. Istnieje obszerny zbiór płyt z zarejestrowanymi koncertami - recytacjami utworów poesie sonore wygłaszanymi przez samego artystę, jak i innych twórców recytujących jego utwory". [Małgorzata Dawidek Gryglicka]

Prace z zakresu poezji konkretnej eksponowane na wystawie pochodziły z archiwum Galerii AT oraz z prywatnej kolekcji prof. Jarosława Kozłowskiego.

Work in the field of concrete poetry exhibited at the show came from the archives of the AT Gallery and from the private collection of prof. Jaroslaw Kozlowski:

- Dirty language games, 2015/1958
- z serii Meditation, 2015/1958
- Alphabet Square, 1983/1956
- z serii A-Journey, 1979
- Eros, 1979
- Sense / Sound, 2015/1954
- Sweethearts, 2015/1967