Galeria AT

 

NATALIA WIŚNIEWSKA

Despite Fading Away

14 - 25.11.2016

 

Natalia Wiśniewska (ur. 1985 w Lublinie); studiowała na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie w roku 2010 uzyskała dyplom z grafiki warsztatowej. Współzałożycielka i kuratorka galerii Miłość w Toruniu. Doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Sztuki Piękne. Przewodnicząca Rady Fundacji YouHaveIt. Autorka instalacji, obiektów, działań site-specific. W swej twórczości podejmuje się badania relacji i wzajemnego uwikłania jednostki w procesy społeczno-kulturowe. Działa kontekstualnie łącząc prostotę formy z miejscem oraz semantyką języka. Interesuje ją to co na styku pojęć i znaczeń. Mieszka i pracuje w Toruniu.

więcej: nataliawisniewska.com

Natalia Wiśniewska (b. 1985 in Lublin); studied at the University of Arts in Poznan, where in 2010 obtained a degree in graphic arts. Co-founder and curator of the MIŁOŚĆ (en: LOVE) gallery in Torun. PhD student Nicolas Copernicus University in Torun, majoring in Visual Arts. Chairman of the YouHaveIt Foundation. The author of installations, objects and site-specific activities. In her work Natalia takes up research on relationships and mutual entanglement of the individual in the socio-cultural processes. Works contextually combining the simplicity of form with the place and the semantics of the language. She is interested in interface between concepts and meanings. Lives and works in Torun.

more: nataliawisniewska.com

----

Rzeczy, Otoczenie, Język – futerały na człowieka. Wchodzenie w tarcie z materią domostwa, z przebywaniem. Wygrzewanie się w ciepłych i bezpiecznych definicjach o naskórkowych znaczeniach. Zanikanie, więdnięcie, wygaszanie, blaknięcie, usychanie, wyciszanie, stygnięcie – fade.
Kiedy wyobraźnia odsłania przed tobą całe spektrum ofert i rozwarstwia podręczne konteksty, budzą się drzemiące możliwościami każdego obiektu czy miejsca. Zmienia się status z biernego na aktywny – zwyczajna rzecz staje się narzędziem. Nie istnieją zatem ciche przedmioty. Nadane im funkcje ich nie unieważniają. Nic nie jest przezroczyste. Są tylko uśpione fantomy naszych wykroczeń i codziennych manifestacji. Śpi zarówno ciepło jak i rewolta.
Despite Fading Away (pomimo zanikania) jest wystawą o samotności wyborów – odpowiedzialności za dobór narzędzi, którymi budujemy więzi społeczne. Choć zaledwie skanuje wachlarz ofert drzemiących w zwyczajności, stanowi rodzaj intymnej soczewki, przez którą spoglądam na świat. Staram się przez nią naświetlić pewne potrzeby, które zmieniają łagodne pojęcia/symbole/obiekty w narzędzia walki, budując przy tym przemocową rzeczy/-wistość. Ten swoisty gradient rozpina się od melancholii do sprzeciwu. Powracam tu również do rysunku, do jego prostej i linearnej jakości, do domu. Tu najczarniejsze jego aspekty są ciepłe i bezpieczne (choć może tylko dla mnie).
Zaproponowany przeze mnie wybór, staje się tu zarówno narzędziem negocjacji realnych warunków wspólnego uczestnictwa jak i czystą grą z wyobraźnią. [Natalia Wiśniewska]